I februari 2017 deltog Mattias Öbrink, Ivonne Dutra Leivas och Christina Toreld i konferensen "Creating the city. Identity, memory and Participation" på Malmö högskola. Nu har deras artikel publicerats i boken med samma namn. Konferensen förenade flera perspektiv, discipliner och professioner som på olika sätt undersöker och använder sig av en historisk dimension för att förstå stadsutveckling och samtida samhällsutmaningar. Frågor som rör makt och identitet i relation till klass, genus och etnicitet stod i fokus, och hur dessa relationer bearbetas och visualiseras i arkiv och museer samt uttrycks rumsligt i staden.

Artikeln i pdf-format hittar ni här: Från 1500-talets Nya Lödöse till 2000-talets Gamlestaden. Ny identitet från gammalt material?