Denna dagen för 398år sedan samlades borgmästaren Peder Arfuesson i Nya Lödöses rådhus tillsammans med rådsmännen Oluff Hieltt, Adrian Jansson, Anders Bånghe, Håkon Larsson, Erick Andersson, Jören Radde, Hindrick Salfeldt och Jachop Nilsson.

Året var 1620 och ovannämnda män hade i uppgift att granska stadens räkenskaper - samtidigt som, inte så långt ifrån, hade staden Göteborg hade börjat ta sin fart... Följande år satt bland andra dessa män och bestämde likaså kring den nya rotindelningen i Göteborg."