Dagens datum (16 okt) år 1587
"Kom för rätthe Seuerin Steensson och talade Hans Nilsson, borgemeister, honom tiill,
att han hade tagett honom aff fengelse ij Schotlandt och warritt godh för 2 1/2 lest sill, som han betale skulle i Marstrandh 3 wickur för jul, eller betale 2 penninger för een, som hans handschrifft förmäler, ther är godh förre Bengt Olsson och Byrge Gunnerssonn (Gumersson).

Severin Stensson har tidigare varit omnämnd i tänkeböckerna, bland annat blev han utsedd till att vara en av de flera slaktare i staden, den 8 maj 1587.