Ny artikel finns på vår hemsida, skriven av osteologen Cathrine Andersson Färnström:

"Den osteologiska paradoxen"