Ur arkiven

Teckning av den tyske legosoldaten Paul 

Dolnstein som medverkade vid belägringen av

Älvsborgs slott 1512. 

Mycket är okänt om Nya Lödöse, men det finns också många källor att ösa ur vad gäller kunskapen om staden. Under snart ett sekel har arkeologer intresserat sig för staden, det finns skriftliga källor, kartor och illustrationer, tänkeböcker och fotografier och dokumentationer...

På den här sidan lägger vi ut axplock ur sådant vi stöter på i arkiven.

Arkeologiska rapporter
Här kan du ladda hem arkeologiska rapporter i pdf-format från Göteborgs Stadsmuseum, Rio Kulturkooperativ och Bohusläns museum. Läs mer »