Tema 1: Det äldsta Nya Lödöse

Under 1000-talets slut grundas en stad vid Göta älv som kallades Lödöse. Den låg cirka 40 km norr om dagens Göteborg. Det var en stor och betydande handelsstad på 11-, 12-, 13- och 1400-talen.

Under 1400-talet beslöt Sveriges riksföreståndare Sten Sture att man skulle bygga en ny stad vid havet – en stad han ville kalla Götaholm. Han ville bland annat öka handeln med Holland och slippa betala tull och skatt när fartygen passerade Bohus fästning som vid den tiden hölls av danskarna.

1473 fick den nya staden stadsrättigheter, och man började genast bygga på mark som tillhörde Kvibergs by – det vi idag kallar Gamlestaden.

Biskop Hans i Skara, herr Ture Jönsson lagman, herr Tord Bonde och riddare Karl Bengtsson fick i uppdrag att övervaka arbetet. Samtidigt byggdes ett litet Fransiskanerkloster norr om staden. Fransiskaner var predikarbröder och de ville helst bo i städer där de träffade mycket folk.

Redan efter ett år, 1474, beslöt man att den nya staden skulle ta den gamla stadens namn, även om den fanns kvar och så kom städerna att kallas Nya Lödöse och Gamla Lödöse.

Alla som flyttade till den nya staden slapp betala tull och skatt i 20 år och man bestämde att tre speciella marknadsdagar skulle hållas för få fart på handeln. Det lyckades och snart hade nya Nya Lödöse vuxit så pass att den tillsamman med Kalmar och Söderköping var de tre största hamnarna för varor från Götalandskapen. 

 
Varför byggdes det en ny stad här på 1400-talet?

Vem var Sten Sture som bestämde att det skulle byggas en stad här?

Vilka skulle bo här?

Vad är stadsrättigheter?

Vad var en Fransiskanerbroder?

Fanns det Fransiskanersystrar?

Varför fick staden heta Nya Lödöse?

Vad hände med gamla Lödöse?

Känner du till några andra städer som heter något med Nya eller New?

Har de städerna några gamla motsvarigheter?