Tema 2: Att leva i Nya Lödöse

Under 1500-talets byggdes många nya hus och gator i staden och handeln växte snabbt. Man handlade med andra städer i närheten och med till exempel Danmark, Tyskland, Holland, England, Frankrike, Spanien och Portugal.

När Gustav Vasa tog makten i Sverige 1521 tog han ut skatter från bönderna i Västergötland så att man kunde bygga i staden som växte snabbt.

1526 bad Gustav Vasa alla som bodde i Gamla Lödöse att flytta till Nya Lödöse och Gamla Lödöse miste sina stadsrättigheter. Samtidigt startade han den stora reformationen – som bland annat innebar att alla kloster revs. Han bad munkarna i Nya Lödöse att flytta och Fransiskanerklostret byggdes om till ett hospital och fattigstuga.

Gustav Vasa ville att vallen/ vallgraven runt Nya Lödöse skulle byggas färdigt och att kyrkan skulle byggas klar – det hade man inte hunnit med trots att staden funnits i drygt 50 år. Alla bönder i Västergötland tvingades därför att åka till staden och arbeta 3 dagsverken var – ytterligare en slags skatt. En av kyrkorna i Gamla Lödöse revs liksom Härlanda kyrka och allt sten och tegel fraktades till Nya Lödöse för att användas till den kyrka man höll på att bygga där. Stadsborna i Nya Lödöse hade fått sin skattefrihet förlängd flera gånger men 1536 var det slut och då bestämdes att staden skulle betala skatt varje år precis som alla andra städer fick göra.

På 1530-40- talen följde nya krig och då ville man att hela staden skulle flytta igen ut till den plats där Älvsborgs fästning då låg (vid det som kallas Klippan idag) och det verkar som om delar av staden flyttade 1547.

Vad som sen hände är fortfarande lite oklart men 1571 får Nya Lödöse nya stadsrättigheter och staden börjar byggas upp igen. Även Gamla Lödöse får nya stadsrättigheter som de behåller till 1646.

1587 utökas Nya Lödöses rättigheter och staden växer ännu en gång, man börjar bygga en ny kyrka, ett rådhus och lite annat - vi vet att då bodde omkring 2000 personer i Nya Lödöse.

Under 1600-talets första år exporteras massor med timmer och järn från Nya Lödöse och man importerar diverse lyxvaror till staden, till exempel tyg av hög kvalité, glas och mycket annat.

 

Hur var det att leva i Nya Lödöse i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet?

Vilka jobb fanns det?

Vad gjorde barnen?

Fanns det skolor?

Vad åt man?

Vilka språk tror du man talade i Nya Lödöse på 1500 och 1600-talet?

Vilka språk finns i din klass?