Artiklar inom Fynd

 

7 mar 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning
Läs mer

28 feb 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Keramik

En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland
Läs mer

18 feb 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Grillning i Nya Lödöse

Två halster funna under 2017 i Nya Lödöse.
Läs mer

30 aug 2017

Arkeologi, Fynd, Föremål, Keramik, Projekt

Fyndhanteraren

Vem tvättar alla fynd och djurben?
Läs mer

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

8 dec 2016

Analys, Osteologi

Bland utländska köpmän, torkade plattfiskar och torskhuvuden

Matvanor, särskilt rester efter fisk, har visat sig kunna säga oss mycket om livet i Nya Lödöse. Och vad kan fiskfynd säga oss om människors rörelser mellan nationsgränserna under 1500-talet?
Läs mer

17 okt 2016

Arkeologi, Fynd, Kyrka och kyrkogård

Att gräva en brunn

Under årets fältsäsong hittade vi Nya Lödöses hittills största brunn med mycket spännande föremål!
Läs mer

11 jul 2016

Arkeologi, Fynd

Akvamaniler från Nya Lödöse

Ett litet fynd som säger något om handtvättens kutym i Nya Lödöse
Läs mer

2 maj 2016

Arkeologi, Fynd

Tärningen är kastad

Olika slags typer av spel i Nya Lödöse.
Läs mer

3 feb 2016

Arkeologi, Fynd

Somliga går med trasiga skor...

Vid undersökningarna av Nya Lödöses vallgrav hittades en hel del läder och mer eller mindre intakta skor.
Läs mer

2 feb 2016

Arkeologi, Fynd

Kärlglas och fönster

Glaset från Nya Lödöse ger oss en inblick i nylösebornas fönster och dryckeskärl.
Läs mer

22 dec 2015

Arkeologi, Fynd

Andaktsföremål

Diverse föremål funna i Nya Lödöse vittnar också om en religiös tillvaro i den tätbebyggda staden.
Läs mer

18 dec 2015

Arkeologi, Osteologi

Smutsiga ben

Arbetetsprocessen efter att ha hittat en stor mängd djurben.
Läs mer

4 dec 2015

Analys, Arkeologi

Vintersysslor

Vad är det som händer när det blir mörkt och kallt ute? En tapper skara arkeologer kommer att jobba året ut med fältarbetet. Men det är även nu som de stora sammanställningarna av undersökningarna sätter igång.
Läs mer

20 nov 2015

Arkeologi, Fynd

Pottemakaren från Varberg

För att veta varifrån keramiken kommer, kan leran analyseras (genom grundämnesanalyser). Kanske ligger det några Varbergskärl i våra fyndbackar någonstans…
Läs mer

6 nov 2015

Arkeologi, Fynd

Skeden vid golvet

En sked av tenn har påträffats inne i ett av husen. Föremålet är en personlig tillhörighet och tar oss närmare människorna som bodde i staden Nya Lödöse.
Läs mer

22 okt 2015

Arkeologi, Fynd

Ett föremål bland många andra

Vid Nya Lödöses södra vallgravssida har det påträffats många olika föremål såväl som träkonstruktioner. Armborstnöten vittnar om ett vapen som kunde användas både vid krig och jakt.
Läs mer

6 okt 2015

Arkeologi, Bebyggelse

Fähus och avfallsgrop

Vi har hittat ytterligare ett ledtråd till hur djuren bodde i staden, det var nämligen så att även djurens fähus hade trägolv. Och åter igen, får vi inblick i vardagen, där föremål och analys från en avfallsgrop tar oss närmare nylöseborna.
Läs mer

28 sep 2015

Analys, Fynd

Ringblomman som medicinväxt

Det är inte enbart grönsaker och kryddor som man har odlat i staden, utan även medicinalväxter. Ringblomman kan vara hittills det äldsta fynden av ringblomma i Sverige!
Läs mer

15 sep 2015

Analys, Arkeologi, Fynd, Osteologi, Projekt

Sveriges första lubb!

Idag är upphetsningen hos osteologerna, projektets benspecialister, total. Vi har hittat det första riktigt säkra arkeologiska fyndet av torskfisken lubb i Sverige!
Läs mer

1 jun 2015

Analys, Fynd, Osteologi

Om en torkad gädda och kräsna norrmän

Då och då hittar vi extra spännande information om livet i och omkring Nya Lödöse. Den här gången har vi hittat en hel gädda i ett hus, liksom skriftliga källor som belyser att norrmännen sålde sin andrahandssorterade fisk till Nylöseborna!
Läs mer

19 maj 2015

Analys, Arkeologi, Fynd

Fynd av pärlor

I Nya Lödöse har vi hittat relativt få personliga tillhörigheter. Därför är det extra spännande nu när vi har hittat ett helt gäng pärlor från Nylöse-tid!
Läs mer

2 apr 2015

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Konservering, Visning

En sko söder om Säveån

Den 26e mars regnade det från sidan, som så ofta sker här på Västkusten. Efter lunch skulle vi åter bege oss ner i schaktet där vi stött på en pålverk som vetter mot Nya Lödöses vallgrav i söder.
Läs mer

27 mar 2015

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgårdar, vägglinjer och vretar

De arkeologiska undersökningarna av Nya Lödöse 2013 och 2014 resulterade bland annat i åtta tydliga stadsgårdar med gator och vretar (trånga passager mellan hus). Några undersöktes inte till fullo på grund av undersökningsområdets utbredning. I år fortsätter undersökningen av Nya Lödöses stadsbebyggelse.
Läs mer

8 mar 2015

Arkeologi, Projekt

Mens - en kvinnlig vardagshistoria

Har man legat under en sten det senaste året så kanske man inte har märkt av det, men annars är det svårt att undgå att ämnet mens har fått ett otroligt stort genomslag i den mediala debatten den senaste tiden.
Läs mer

12 feb 2015

Arkeologi, Fynd, Konservering

Glaset i tunnan

I en hög trätunna påträffades många fragment av ett och samma dryckesglas tillsammans med ett helt grisskelett, keramik, fragment av kritpipor och matavfall.
Läs mer

17 nov 2014

Analys, Fynd, Konservering

Ett läderplagg ser åter dagens ljus - del II

"Av de drygt 500 gravar som då hade grävts fram var denna en av två innehållandes bevarade delar av kläder eller liksvepning..."
Läs mer

25 sep 2014

Arkeologi, Fynd

Hasselnötter - en exportvara

Vid årets utgrävning undersökte vi bland annat två stadsgårdar vars gavlar vette ut mot kyrkogården. Dessa hus har haft flera rum och antas bestå av en boningsdel och en förrådsdel.
Läs mer

3 mar 2014

Analys, Arkeologi, Fynd, Konservering, Osteologi, Projekt

Ett läderplagg ser åter dagens ljus

Det var en varm sommardag i juni, och i det stora vita tältet som täckte lämningarna av Nya Lödöses kyrka och kyrkogård rådde febril aktivitet.
Läs mer

24 feb 2014

Analys, Fynd

ICP-analyser av keramik från Nya Lödöse

Vid bearbetningen av keramikkärlen från utgrävningarna i Nya Lödöse har kronologi och proveniens prioriterats. Från vilka tider och vilka platser kommer kärlen?
Läs mer

16 dec 2013

Fynd, Konservering

En dolk i Nya Lödöse

Accessoarer för fåfänga borgare.
Läs mer

4 dec 2013

Analys, Arkeologi, Fynd, Osteologi

Tullräkenskaper och djurben

Nya Lödöse var en handelsstad där många varor passerade på väg till den slutgiltiga köparen.
Läs mer