Artiklar inom Bebyggelse

 

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer

3 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård, Projekt

En sammanlänkande pusselbit - 2017 års undersökningsytor

Planeringen inför årets kommande undersökningar är i full fart och vi tänkte visa vad som komma skall.
Läs mer

27 dec 2016

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård, Projekt

Nya Lödöses årskrönika 2016

Året går mot sitt slut och vi har alla hunnit lägga en hel del erfarenheter och minnen till handlingarna. I projektet Nya Lödöse innebar 2016 en intensiv och givande fältsäsong som gett oss en mängd ny information om stadens historia.
Här sammanfattar vi några av resultaten från år 2016.
Läs mer

9 jun 2016

Arkeologi, Bebyggelse

Från fält, bebyggelsen

På en av årets ytor i nordvästra delen av staden Nya Lödöse, har ett arbetslag undersökt stadslämningar.
Läs mer

4 maj 2016

Arkeologi, Bebyggelse

Livet i Nya Lödöse

Visualisering av en stadsgård!
Läs mer

28 jan 2016

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgården över tid

Här kan ni se tolkningarna av de fyra stadsgårdarna och deras förändring över tid.
Läs mer

16 okt 2015

Arkeologi, Bebyggelse

Att anlägga en stad

När en stad anläggs ska markytorna först förberedas. Förberedningen kan innebära att stabilisera marken med bland annat flis och torvplattor, men syftet kan likaså vara att dränera den fuktiga marken.
Läs mer

6 okt 2015

Arkeologi, Bebyggelse

Fähus och avfallsgrop

Vi har hittat ytterligare ett ledtråd till hur djuren bodde i staden, det var nämligen så att även djurens fähus hade trägolv. Och åter igen, får vi inblick i vardagen, där föremål och analys från en avfallsgrop tar oss närmare nylöseborna.
Läs mer

17 apr 2015

Analys, Arkeologi, Bebyggelse

Utgrävning av vallgrav och pålverk

Vi började med att schakta oss ned i vallgraven och rensa fram palissaden (pålverket). Vallgraven visade sig vara i gott skick. Den har varit grund men bred, det har förmodligen varit möjligt att vada över vallgraven, om än mödosamt.
Läs mer

2 apr 2015

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Konservering, Visning

En sko söder om Säveån

Den 26e mars regnade det från sidan, som så ofta sker här på Västkusten. Efter lunch skulle vi åter bege oss ner i schaktet där vi stött på en pålverk som vetter mot Nya Lödöses vallgrav i söder.
Läs mer

27 mar 2015

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgårdar, vägglinjer och vretar

De arkeologiska undersökningarna av Nya Lödöse 2013 och 2014 resulterade bland annat i åtta tydliga stadsgårdar med gator och vretar (trånga passager mellan hus). Några undersöktes inte till fullo på grund av undersökningsområdets utbredning. I år fortsätter undersökningen av Nya Lödöses stadsbebyggelse.
Läs mer

16 sep 2014

Arkeologi, Bebyggelse

Nya Lödöse efter utflyttningen till Göteborg

Under andra veckan av augusti höll vi på att avsluta årets undersökning av kyrkogården, när det plötsligt dök upp ytterligare ”något gammalt” i närheten av Säveån.
Läs mer

29 maj 2014

Analys, Bebyggelse, Projekt

Välkommen in i Nya Lödöse!

Stadstomterna som vi grävde ut under 2013 har för första gången tolkats i 3D. Här presenterar vi hur det kan ha sett ut i bostadskvarteren.
Läs mer

2 apr 2014

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Projekt

Senaste nytt från pågående utgrävning

I skrivande stund är tre arkeologer igång med årets första slutundersökning i Gamlestan. Till att börja med undersöker vi en yta där det tidigare har stått en bensinstation.
Läs mer

23 dec 2013

Analys, Arkeologi, Bebyggelse

Verktygsspår på virket i Nya Lödöse

Vid undersökningarna i Nya Lödöse påträffades en hel del medeltida byggnadsvirke, främst syllvirke, grundförstärkningsmaterial till byggnader och en del golvrester.
Läs mer

14 nov 2013

Bebyggelse, Projekt

Göta älvs strandkant

Där du idag kan kliva på spårvagn fyra eller nio löpte under Nya Lödöses tid en arm av Göta älv.
Läs mer

18 sep 2013

Arkeologi, Bebyggelse

1700-talskrogen i Gamlestan

Det är inte enbart lämningar och fynd från Nya Lödöse tid som vi hittar i Gamlestan..
Läs mer

9 sep 2013

Analys, Arkeologi, Bebyggelse

Sängar i Nya Lödöse

Vilka slags sängar kan man tänka sig att Nylöseborna hade?
Läs mer

29 aug 2013

Arkeologi, Bebyggelse

Hur såg det ut inne i husen?

Något som den arkeologiska undersökningen inte kan ge så många svar på är hur det såg ut inne i husen vi gräver ut.
Läs mer

11 jul 2013

Arkeologi, Bebyggelse

Att flytta till stan – hur befolkades Nya Lödöse?

I utkanten av dagens Falkenberg ligger resterna av staden Nya Falkenberg, ungefär jämnårig med Nya Lödöse. Nya Falkenberg omtalades som öde år 1552 och är idag tämligen bortglömd. Från staden har vi en inblick av hur det kunde ha gått till att flytta in till en nygrundad stad.
Läs mer

14 maj 2013

Arkeologi, Bebyggelse

Bebyggelsen träder fram

Inom den yta vi undersöker direkt öster om S:t Pedersgatan har vi tagit bort alla lämningar från tiden efter Nya Lödöse. Här framträder nu lämningarna av bebyggelsen i Nya Lödöse.
Läs mer