Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...

Ett giftmord var väl inte det vanligaste som rådhusrätten i Nya Lödöse hade att hantera. Men i juli 1601 stod Börje Björsson inför rätten för att ha försökt förgifta sin hustru med kvicksilver. Börje hade förälskat sig i en annan kvinna, Britta Arvidsdotter, och därmed "fattat misshag till sin hustru". Enligt egen utsago hade han länge känt misshag till sin hustru och det blev bara värre när han träffat Britta.

Här ser vi vår giftmördare. År 1599 bodde han på den norra sidan av ån och enligt mantalslängden betalade han 3 daler i skatt. Han var därmed inte utfattig, men tillhörde inte heller de förmögna i staden. Utdrag ur mantalslängd 1599, Riksarkivet.

Det första rätten hade att reda ut var hur han fått tag på kvicksilver. Börje berättade att han köpt det av mäster Hendriks dräng Johan, som berättade att han sålt ett "quintin" kvicksilver till Börje för 1 öre. Kvintin är ett gammalt mått som motsvarar 3,3 gram. När Börje köpt kvicksilvret begav han sig hemåt och bad sin hustru att laga till och ställa fram mat. Hon lagade då en välling som hon öste upp i ett fat och satte fram på bordet och de åt båda av den. Sedan smög han ned giftet i det som var kvar av vällingen. Naturligtvis helt ovetandes om detta satte hustrun undan vällingen till dagen därpå. Men det bar sig inte bättre än att hennes bror då kom på besök, tillsammans med ett litet barn, och hon bjöd dem på vällingen. I det samma blev både brodern och barnet svårt sjuka – barnet klarade sig inte utan dog på morgonen dagen därpå. Hustrun själv blev också sjuk och då rätten sammanträdde var det fortfarande oklart om hon skulle klara sig eller ej.

Och de var inte de enda offren. När alla hade ätit av vällingen tog hustrun fatet för att ge det sista till en kalv (inget fick ju förfaras) och medan kalven åt, kom en katt och slickade i sig lite av maten. Båda dog.

Skallen från en kvinna 25-39år med syfilis som

var begraven på kyrkogården i Nya Lödöse.

Börje och hans hustru (som vi inte får veta namnet på) bodde år 1599 på en tomt norr om ån, kanske inom det område som vi har grävt ut. Säkert är både hon och barnet begravda på kyrkogården, som vi också grävt ut. Det är frestande att söka hitta dem bland skeletten, kanske se om det går att se spår av kvicksilver. Men det är nog så att en hel del skelett på kyrkogården skulle kunna innehålla kvicksilver. Det användes nämligen som ett botemedel mot syfilis, en sjukdom som drabbade flera av stadens invånare. Antagligen var det därför som Börje Björsson utan större problem kunde komma över lite av den varan.

Eftersom Börje utan omsvep erkände alltsammans så såg rätten ingen annan möjlighet än att döma honom till döden och till en begravning utanför vigd jord "till stegel och hjul, och ligga där ogiller". Dödsdomar kunde inte verkställas av rådhusrätten utan skulle lämnas till högre instans för fastställande. Men det är nog inte troligt att Börje benådades för en så uppenbar gärning.

Christina Rosén, projektledare

Publicerat:
31 okt 2018

Publicerat av:
Christina Rosén, projektledare

Kategorier:
Arkeologi
Förmedling
Historia
Kyrka och kyrkogård
Osteologi

Taggar:
Historia
Nya Lödöse
Skriftliga källor
Stadsgårdar nya lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer