En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse

Vi har mellan åren 2013–2017 grävt ut cirka 1250 skelettgravar på Nya Lödöses kyrkogård och just nu arbetar vi osteologer med att sammanställa och tolka resultaten från vår skelettanalys. Det finns naturligtvis jättemycket spännande att säga om våra resultat, men i dag vill vi lyfta fram en kvinna med en mycket ovanlig åkomma.

På bilderna nedan ses ett kranium från en kvinna på över 60 år. Pilarna markerar två stora grunda gropar i hennes bakhuvud. Dessa depressioner benämns på fackspråk bland annat som bilateral atrofi av os parietale eller bilateral parietal förtunning, och med detta menas, kortfattat, en symmetrisk tillbakabildning av delar av bakhuvudets ben.

En äldre kvinna med bilateral parietal förtunning.

Delar av skelettet i hennes bakhuvud har tunnats ut och som ett resultat har dessa gropar bildats. Åkomman är mycket ovanlig men har varit känd bland läkare sedan 1700-talet. Än i dag är dock inte läkarkåren helt överens om vad som orsakar denna åkomma. Olika teorier har lyfts fram och dessa inkluderar bland annat att det skulle röra sig om en medfödd avvikelse, ett sjukdomssymptom eller en ärftlig åkomma. De flesta studier pekar dock på att det skulle röra sig om en progressiv åkomma som uppkommer först på äldre dagar och i samband med att en individ utvecklar osteoporos (benskörhet). Åkomman är omkring dubbelt så vanlig bland kvinnor som hos män vilket stöttar teorin om en koppling till benskörhet, då benskörhet i högre grad drabbar kvinnor som genomgått klimakteriet.

Symptomen för parietal förtunning varierar. Vissa individer upplever inga symptom alls, mer än att de kan känna groparna med sina händer. Andra upplever en mild till svår smärta och ömhet i de drabbade områdena. Dödsfall har dock rapporterats men då i fall där förtunningen av skallbenet har gått så långt att det har bildats hål i skallen som lett till skador på hjärnan. Det är svårt att säga om kvinnan från Nya Lödöse upplevt några symptom från sin ovanliga åkomma, men då skallbenet fortfarande är helt har hon troligtvis inte avlidit till följd av den.

Cathrine Andersson Färnström, osteolog och arkeolog

Publicerat:
27 okt 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Osteologi

Taggar:
Kvinnohistoria
kyrkogård
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer