Den osteologiska paradoxen
Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar om den osteologiska paradoxen

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar

Ett 'friskt' skelett. Foto: Staden Nya Lödöse

Vid studiet av mänskliga kvarlevor är det lätt att hamna i en fälla där endast det spektakulära och ovanliga lyfts fram. Vi har till exempel tidigare skrivit om mannen som dödats av ett hugg i huvudet, om kvinnan med en kraftig syfilisinfektion och om genetiska särdrag så som övertaliga ryggkotor. Anledningen till detta är troligen, åtminstone delvis, att den här typen av skeletala förändringar är väldigt visuella och berättar något konkret om individen de tillhör. Det vardagliga känns sällan lika spännande. Av den anledningen vill vi i denna korta text lyfta fram ett skelett från en individ där vi inte kan se, förutom lite tandsten och karies, några sjukliga förändringar på skelettet.


Individen på bilden är en ung man som har avlidit i de tidiga tonåren, vid omkring 14-15 års ålder. Då han dog ung är det fullt naturligt att han inte har hunnit utveckla så många ålders- och belastningsrelaterade krämpor på skelettet, som till exempel ledförslitningar. Dessa typer av skeletala förändringar förekommer dock även hos vissa riktigt unga individer från Nya Lödöse.
Om vi bara betraktar den unge mannens skelett så ser individen helt "frisk" ut, men har man dött i tonåren så har detta naturligtvis inte varit fallet. Detta brukar vi inom skelettforskningen benämna som "den osteologiska paradoxen". Kortfattat kan man säga att denna paradox innebär att de skelett som ser "friskast" ut oftast tillhör individer som avlidit mycket hastigt. Många barn och unga hamnar i denna kategori då de inte ännu har ett fullt utvecklat immunförsvar och generellt sett är mer känsliga för, till exempel, olika former av infektionssjukdomar. Infektionssjukdomar är historiskt sett den faktor som dödat flest människor, men tyvärr är många av dessa sjukdomar oftast svåra att belägga rent osteologiskt. Därför blir det för oss som jobbar med skelettmaterial så viktigt att minnas den osteologiska paradoxen, speciellt när vi skall undersöka människors hälsa i en stad som Nya Lödöse.

Publicerat:
14 mar 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Osteologi

Taggar:
kyrkogård
Nya Lödöse

 

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer

7 mar 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning
Läs mer

28 feb 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Keramik

En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland
Läs mer