Historikern

Daniel Larsson

Daniel Larsson, historiker. Foto: Privat

Från och med att alfabetet kom till och människor började skriva så räknar en arkeolog att den historiska tiden börjat. Att gräva i historisk tid innebär att man ofta har skrivna källor att läsa och studera vid sidan om grävandet. I Staden Nya Lödöseprojektet har det varit Daniel Larsson som grävt sig ner i dessa gamla handlingar, för att finna den skriftliga information om Nya Lödöse som funnits kvar till våra dagar.


Daniel arbetar till vardags på Göteborgs Universitet som forskare och lärare i historia. Han intresserar sig mest för socialhistoria och helst då sjukdomshistoria, försörjningsproblem och demografi. Daniel blev involverad i projektet redan vid start 2013 och hade i uppgift att finna Nya Lödöse i de skriftliga källorna. Han fick ge sig in i biblioteken och i arkiven och försöka finna något om staden från en tid då inte många skrev, eller hade kunskapen att göra det.


Det är även troligt, att många skriftliga källor med tidens gång har försvunnit och förstörts. Det 'lilla' som återstår är äldre räkenskaper, böteslängder, skattelängder och domstolsprotokollen i vad som kallas tänkeböckerna.


Det svåra för Daniel har varit att de skriftliga resterna av Nya Lödöse är så fragmentariska. I andra sammanhang måste historiker sålla och begränsa informationen som ska användas ifrån historiska källor. Plocka ut russinen helt enkelt! I Nya Lödöses fall så har mycket tid istället gått åt att finna material och skrifter överhuvudtaget, något som Daniel själv känner sig frustrerad över: "Jag hade gärna velat bidra med mer kunskap om Nylöse".


Daniel har aldrig studerat arkeologi själv men tycker det roliga med detta projektet är att få ha tagit del av de konkreta resterna av historien som arkeologer möter på grävningar. Något helt annat än den historia som en historiker brukar möta, berättar Daniel.


Vår sista fråga till Daniel lyder: hur sugen blir du att gräva när du läser om Nya Lödöse utgrävningens fynd och framgång? "Njae, en smula kanske. Som sjukdomshistoriker lockar ju mest fynden från kyrkogården. Där hade jag gärna kunnat tänka mig vara med."


Vi tackar Daniel för den stora mängd skrifter han ändå har grävt fram i arkiven. Dessa har givit oss arkeologer möjlighet att lära känna Nylöseborna och förstå denna en gång så viktiga plats lite mer än vad vi kunnat lärt oss av fynd och föremål.

Text: Amanda Azzopardi, arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
26 jan 2018

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Historia

Taggar:
Historia
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer