Bakom Staden Nya Lödöse

Vilka är det som arbetar bakom logotypen Staden Nya Lödöse?

Loggotyp Staden Nya Lödöse

Staden Nya Lödöse är ett projekt bland många arkeologiska projekt i Sverige. Men det är ett projekt som inte är de andra likt. Detta projekt är ett samarbetsprojekt mellan tre olika företag. Bohusläns Museum, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ och Statens Historiska Museer. Under samma logotyp har dessa tre arkeologiska företag gemensamt arbetat fram de arkeologiska resultaten. De har delat lika på kostnader, timmar, antal anställda, ansvarsområden och inkomster. För projektet utför vi tillsammans på alla nivåer.

Företagen är alla lokaliserade på Västkusten: Bohusläns Museum med huvudkontor i Uddevalla, Rio Göteborg Natur- Kulturkooperativ i Göteborg och Statens Historiska Museer - Arkeologerna i Mölndal.

Arkeologerna logoBohusläns museum logo        Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ logo

Alla anställda för dessa tre företag som arbetat i projektet har representerat Staden Nya Lödöse. Detta har inneburit att alla företag har fått kreditering för framgångar och publikationer oavsett vem som utfört det egentliga arbetet. Det är även därför de tre företagen sällan har nämnts i artiklar och publikationer eller på eventuella seminarier och vetenskapliga workshops - för arbetet har utförts under en gemensam logotyp.

Projektet har även använt sig utav konsulter för att kunna få fram ett fullfjädrat vetenskapligt resultat. Staden Nya Lödöses konsulterna är:

Caroline Ahlström Arcini, humanosteolog. SHMM Syd

Carolina Ask, 3D-animering

Daniel Larsson, historiker. Göteborgs universitet

Daniel Lindskog, video-dokumentation

Elisabet Regner, religiösa föremål. Historiska Museet Stockholm

Georg Haggren, glasexpert. Helsingfors universitet

Hans Linderson, dendrokronologi. Lunds Universitet

Markus Andersson, fotografering

Maria Vretemark, humanosteolog. Västergötlands Museum

Tobias Glansberg, maskin. Glansberg maskin och entreprenad AB

Leif Jonsson, animalosteolog

Torbjörn Brorsson, keramikexpert. Kontoret för Keramiska Studier

Sara Gainsford, Ebba Phillips, Madelene Skogbert, konservering. Studio Västsvensk konservering

Projektet har även haft ett nära samarbete med Göteborgs Stadsmuseum

Nya Lödöses sigill

Projektet i sig har bestått utav ett flertal delprojekt under åren 2013-2017. Eftersom utgrävningsytan behövde grävas arkeologiskt samtidigt som byggnationer behövde göras runt om, har utgrävningen grävts som i ett pussel - bit för bit. Alla dessa pusselbitar har varit delprojekt i det stora projektet. Ett exempel på delprojekt är om byggansvarig, som i detta fallet är Skanska behöver lägga VA-rör inom en specifik tidsram i ett specifikt område. Arkeologerna gräver då vissa ytor i schakt så att Skanska kan lägga rören inom sin tidsram. Sedan återkommer arkeologerna till VA-schaktets gränsområde när rören väl ligger.

Urban arkeologi som Staden Nya Lödöseprojektet är, innebär att man vid sidan av byggnationer gräver arkeologiskt. Det betyder att Staden Nya Lödöses projektledningen har haft en tät planering tillsammans med Skanska, Trafikverket, Länsstyrelsen, Göteborg Stad och andra intressenter för att få utgrävning och byggnationer att flyta på så smidigt och säkert det bara går.

Nu är projektet Staden Nya Lödöse nästan slut. Nu återstår efterarbetet så som analyser, tolkningsarbete och rapportskrivning. I år blev rapporten för 2013 års utgrävning klar, den första utav många. Det återstår mycket arbete vid kontorsborden som ni kanske förstår.

Projektet har varit unikt, långt, fantastiskt och intressant. Inte är det varje dag som en hel medeltidsstad grävs ut, inte är det varje dag som ett projekt pågår dagligen i 5 år och inte heller är det varje arkeologiskt projekt som har producerat så mycket fynd och vetenskapliga resultat i direkt anslutning till grävningen. Det har varit runt 120 personer som varit delaktiga i det arkeologiska arbetet på något vis, bara det minst sagt är rätt otroligt.

Staden Nya Lödöse har sammanfattningsvist varit ett historiskt projekt helt enkelt.

                                                               

Texta av: Amanda Azzopardi, arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
18 okt 2017

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer