Projektledning

Vilka leder projektet Staden Nya Lödöse?

Ett stort projekt som Staden Nya Lödöse behöver ett flertal personer som arbetar med att leda och administrera projektet - att få alla pusselbitar att falla på plats.

Projektet har tre ledare: Christina Rosén som vetenskapligt ansvarig, Mattias Öbrink som projektledare och Lillemor Olsson Gustafsson som ekonomisk projektansvarig. Generellt ansvarar de för att deltaga på möten med diverse intressenter samt att planera budget, tidsramar, arbetsflöden liksom vetenskaplig inriktning och kvalitet.

Christina har det övergripande ansvaret för den vetenskapliga bearbetningen och avrapporteringen av resultaten. Hon ansvarar för samarbetet med Göteborgs Universitet och den övriga forskarvärlden. Detta innebär att hon samordnar olika forskningsinsatser i projektet och deltar i samarbetsprojekt med andra, liknande, undersökningar och projekt. Sist men inte minst ansvarar hon över att Staden Nya Lödöseprojektets resultat sprids internationellt.

Mattias Öbrink och Christina Rosén. Foto: Markus Andersson

Som projektansvarig har Mattias det övergripande ansvaret att projektet når upp till de vetenskapliga, organisatoriska målsättningar som projektet har satt. Genom att ha en överblick över planering, resultat samt kontakter med olika samarbetspartners inklusive Länsstyrelsen leder Mattias projektet framåt. Han fokuserar inte på små detaljer utan samarbetar tillsammans med fältarbetsledarna och specialisterna för att planera den bästa vägen framåt i fält. När fältsäsongen är över förändras hans roll till en mer organisatorisk i rapportarbetet. Mattias ansvarar även över att sätta in Nya Lödösematerialet i ett lokalt och globalt sammanhang.

 

Lillemor Olsson Gustafsson Foto: Privat

Lillemor har även hon tät kontakt med samarbetspartners och hon arbetar mest med de administrativa och organisatoriska delarna. Hon ansvarar för att budgetmålet hålls vilket innebär att hon gör täta ekonomiska uppföljningar inom projektet. Hon hjälper även till med ekonomiska omprioriteringar om det skulle behövas.

Christina, Mattias och Lillemor är alla tre arkeologer i grunden och ibland, om tid ges, kommer de ut och gräver även de.

Text av: Amanda Azzopardi, Arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
4 okt 2017

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer