Arkeobotanikerna

Vad är det som Maria Paring, Jens Heimdahl och Jonas Bergman letar efter i sina luppar?

Vad är det för spår från människors aktivitet som finns i marken som vi inte så lätt kan se med våra egna ögon? Det är vad Maria, Jens och Jonas letar efter med hjälp utav ett mikroskop. De letar främst efter växtdelar så som fröer, skal, blad, stamdelar, pollen med mera, men även insektsdelar, parasiter, hår, slagg, mineralsmältor och mindre ben. Det vill säga, de minsta spåren man kan finna på en arkeologisk utgrävning.

Arkeobotaniker - Maria Paring. Foto: Markus Andersson


Under en utgrävning tar arkeologerna eller arkeobotaniker olika jordprover, det kan vara makrofossilprover, pollenprover, parasitprover eller hårprover. Proverna som tas i lagren ska fungera som stöd till tolkning och förståelse av aktivitet på platsen. Proverna hanteras sedan på olika sätt för att få fram det analyserbara materialet. Den främsta metoden som används i Nya Lödöse projektet är flottering av makrofossilprover. Här tas ca 2-3liters jordprover som sedan volym bestäms och hälls i en hink med vatten, lättare material flyter då upp till ytan, silas av och samlas upp för att sedan studeras under mikroskop.

Arkeobotaniker - Jonas Bergman. Foto: Jens HeimdahlArkeobotaniker - Jens Heimdahl. Foto: Nya Lödöse

När materialet är analyserat förs informationen in i en databas där arkeologerna kompletterar med den kunskap de insamlat under utgrävningen av lagret.

Vad är det som är så intressant med växtdelar och organismer, vad kan de minsta spåren säga oss? Dessa spår som samlats in från ett arkeologiskt sammanhang kan berätta dels om hur stadens växtlighet såg ut, vad man gjorde på ytan: vilka ytor man odlade på, vilka ytor man hade djuren på, vilken yta som var inomhus och utomhus. Spåren ger en klarare bild om hur människorna (och djuren) använde sin omgivning och berättar även när nya växter kommer till användning i exempelvis matlagning och till mediciner.

Jordprov Foto:Markus AnderssonFrön Foto: Markus Andersson

Under utgrävningen av Nya Lödöses kyrkogård tog arkeologerna jordprover ifrån magområdet när de grävde gravar. Det som våra arkeobotaniker främst letade efter här var spår efter den sista måltiden och om personen kunde har getts medicin. Makrofossilprover togs även för att studera gravbäddar. I vissa gravar togs även pollenprover i fall arkeologen anade att blommor kunde ha varit nedlagda i graven. Sist men inte minst bestämdes det att vi skulle testa att ta parasitprover i magregionen, så det ska bli intressant och se vad de kan berätta om människorna i Nya Lödöse.

Tänk vad det lilla kan säga mycket!

Text av: Amanda Azzopardi, Arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
27 sep 2017

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Makrofossil analys
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer