Osteologerna

Vilka är projektets benexperter och vad kan ben säga oss?

Astrid, Cathrine, Leif och Emma är arkeologer i grunden som specialiserat sig på ben. Leif och Emma arbetar i detta projektet som animalosteologer och arbetar med alla djurben medan Astrid och Cathrine arbetar som humanosteologer och fokuserar på de mänskliga benen.

Humanosteologer - Cathrine Andersson & Astrid Lennblad. Foto: Markus AnderssonAnimalosteologer - Leif Jonsson & Emma Maltin. Foto: Markus Andersson

Animalosteologerna deltar i utgrävningsarbetet och får på så sätt detaljkunskap om på vilket sätt djurbenen förekommer i olika slags kulturlager. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna utvärdera den information benen ger till fullo. Ofta är sammansättningen av djurarter, typ av skelettdel och benens behandling av Lödöseborna till stor hjälp vid tolkningen av de undersökta kulturlagren. Med denna erfarenhet kan Leif och Emma snabbt ge svar på frågor som avgör hur man bör undersöka olika lager.

Regelmässigt tar vi prov för vattensållning för att få en uppfattning om förekomst av små ben, ben av smådjur, t.ex. möss och råttor, samt fisk och fågel. Efter fem års grävande kan vi se att invånare i Nya Lödöses olika kvarter haft olika matvanor, troligen både av traditionella (ursprung) och ekonomiska orsaker. Hur olika djur förekom inne i staden säger oss en hel del om stadsmiljön och avfallshanteringen. Ben, t.ex. skallar av nötkreatur, återanvändes ofta för att stabilisera marken i passager mellan hus när underlaget blivit gyttjigt.

Djurben. Foto: Markus AnderssonMänniskoben. Foto: Markus Andersson

Om man är humanosteolog arbetar man med människoskelett och människoben. En osteolog gräver skeletten tillsammans med arkeologerna. Vid uppgrävingen gör Astrid och Cathrine en osteologisk dokumentation och tar mått på vissa ben som annars lätt går sönder vid upptagning. Därefter paketeras benen i olika påsar och tas till tvätten. Astrid och Cathrine tvättar försiktigt benen och detaljstuderar alla ben för att se om det finns till exempel textil kvar på dem. Vid detaljstudierna dokumenteras alla mått av benen samt om benen visar spår av sjukdomar, benbrott och annat som är lite udda med benen. Detta förs in i databasen där information om hur skelettet var begravt redan finns. Denna information är väldigt viktig för att kunna säga något om staden Nya Lödöses medeltida invånare. Man kan få reda på vilka sjukdomar man dog utav, om man brutit ben och överlevt och hur gamla man blev förr.

Föremål kan säga mycket om människors sociala samvaro, djurbenen berättar vad man åt och om vilka djur man hade runt omkring sig och människobenen berättar hur man levde och hur man dog förr. Alla viktiga ledtrådar för att förstå sig på människorna från förr.

Text av: Amanda Azzopardi, Arkeolog och publik koordinator

Publicerat:
16 aug 2017

Publicerat av:
Amanda Azzopardi, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Osteologi
Projekt

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer