En sammanlänkande pusselbit - 2017 års undersökningsytor

Planeringen inför årets kommande undersökningar är i full fart och vi tänkte visa vad som komma skall.

Om några månader är vi åter igång och gräver i Gamlestaden. Detta gång kommer vi kunna knyta ihop flera stora tidigare undersökta ytor och därmed skapa en god helhetsbild över delar av Nya Lödöse. Detta årets undersökningsområde är beläget mellan stora delar av redan undersökta stadsområden och kyrkogården. På översiktskartan nedan ser vi de ytor vi hittills har undersökt och samtliga arkeologiska kontexter (tex husgrunder, gravar och vägar) som vi redan mätt in med GPS. Obs, klicka på bilden för större version! 

Översikt över det arkeologiska undersökningsområdet i Gamlestaden. Karta av Caj Carlstein. 

På bilden är även 2017 års ytor inringade i blått;  4:13, 4:15, 4:16 och 4:19, vilka är föremål för den kommande undersökningen. Även stadsgårdar (röd hus-symbol), kyrkan (kyrkosymbol) och kyrkogården (kors) finns utsatta. Dessa ytor och kontexter blev färdigundersökta mellan 2013-2016 och har nu överlämnats till byggherrarna för att i sinom tid husera nya bostäder och butiker. Där man nu bygger och snart ska bygga har vi hittills lokaliserat bland annat ca 30 stadsgårdar och ca 1200 gravar. 

Rensning efter grovschaktning på yta 4:13. 

Foto: Hanna Jansson/projektet Nya Lödöse. 

För närvarande har vi precis börjat att grovschakta, det vill säga schakta bort de moderna lagren för att komma ned till de som vi nu under våren och sommaren ska undersökta arkeologiskt. Som ni ser på kartan ovan är de hittills tomma (oundersökta) ytorna belägna mittmellan flera stora redan undersökta ytor, vilket gör detta årets undersökningar extra spännande när det kommer till stadens bebyggelsestruktur och olika stadsdelars relation till varandra. Förhoppningsvis kan vi efter årets säsong ha en tydlig överblick över det totala undersökta området. Utöver detta kommer även en del undersökningar av kyrkogården att pågå även under detta år, denna gång i dess västra delar. 

Fortsättning följer...

 Hanna Jansson, arkeolog

Publicerat:
3 feb 2017

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Bebyggelse
Kyrka och kyrkogård
Projekt

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer