Få en visuell överblick över var vi hittills grävt och vad vi hittills har mätt in, till exempel stadsgårdar, gravar och vägar. Men framför allt, var vi kommer att befinna oss under våren och sommaren 2017.

En sammanlänkande pusselbit - 2017 års undersökningsytor

Planeringen inför årets kommande undersökningar är i full fart och vi tänkte visa vad som komma skall.

Om några månader är vi åter igång och gräver i Gamlestaden. Detta gång kommer vi kunna knyta ihop flera stora tidigare undersökta ytor och därmed skapa en god helhetsbild över delar av Nya Lödöse. Detta årets undersökningsområde är beläget mellan stora delar av redan undersökta stadsområden och kyrkogården. På översiktskartan nedan ser vi de ytor vi hittills har undersökt och samtliga arkeologiska kontexter (tex husgrunder, gravar och vägar) som vi redan mätt in med GPS. Obs, klicka på bilden för större version! 

Översikt över det arkeologiska undersökningsområdet i Gamlestaden. Karta av Caj Carlstein. 

På bilden är även 2017 års ytor inringade i blått;  4:13, 4:15, 4:16 och 4:19, vilka är föremål för den kommande undersökningen. Även stadsgårdar (röd hus-symbol), kyrkan (kyrkosymbol) och kyrkogården (kors) finns utsatta. Dessa ytor och kontexter blev färdigundersökta mellan 2013-2016 och har nu överlämnats till byggherrarna för att i sinom tid husera nya bostäder och butiker. Där man nu bygger och snart ska bygga har vi hittills lokaliserat bland annat ca 30 stadsgårdar och ca 1200 gravar. 

Rensning efter grovschaktning på yta 4:13. 

Foto: Hanna Jansson/projektet Nya Lödöse. 

För närvarande har vi precis börjat att grovschakta, det vill säga schakta bort de moderna lagren för att komma ned till de som vi nu under våren och sommaren ska undersökta arkeologiskt. Som ni ser på kartan ovan är de hittills tomma (oundersökta) ytorna belägna mittmellan flera stora redan undersökta ytor, vilket gör detta årets undersökningar extra spännande när det kommer till stadens bebyggelsestruktur och olika stadsdelars relation till varandra. Förhoppningsvis kan vi efter årets säsong ha en tydlig överblick över det totala undersökta området. Utöver detta kommer även en del undersökningar av kyrkogården att pågå även under detta år, denna gång i dess västra delar. 

Fortsättning följer...

 Hanna Jansson, arkeolog

Publicerat:
3 feb 2017

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Bebyggelse
Kyrka och kyrkogård
Projekt

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer