Vilka arkeologiska och historiska fynd indikerar hur Nylöse-borna har skyddat sig mot kylan?
Målning av Pieter Bruegel d.ä. från 1565.

Kläder för alla väder

Nu när vinterkylan har dragit in över Gamlestaden kan man inte låta bli att fundera över hur invånarna i Nya Lödöse gjorde för att värja sig mot det bistra väder som i själva verket råder under stora delar av året på våra breddgrader.

I Nya Lödöses stadsgårdar brukar vi ofta finna ombonade bostäder med värmande eldstäder, men för sysslor som utfördes utomhus krävdes, nu som då, ett annat skydd mot kylan. Vilka textilföremål finns det som indikerar vad för åtgärder Nylöseborna tog till för att skydda sig mot väder och vind? Och vad säger de historiska källorna om detta nödvändiga tilltag? 


Historiska källor

Ekorrens vinterpäls, så kallat gråverk. 

Foto: Naturfakta.se

Börjar man med att titta på de historiska källorna, där förteckningar finns över import- och exportvaror till och från Nya Lödöse, kan man se att invånarna har importerat såväl textilier som färdiga klädesplagg. Bland de varor som importerats finner vi engelskt och tyskt kläde, stövlar, hattar och tofflor. En del av det som importerats har förmodligen inte stannat i staden utan sålts vidare till andra orter. Dock ligger det nära till hands att tro att invånarna i Nya Lödöse brukat samma typ av varor som man handlat med.
I samma förteckningar framgår att man i Nya Lödöse jagat och exporterat päls och skinn från bland annat räv, mård och gråverk (pälsverk från ekorrens vinterpäls). Dessa var populära fodermaterial och kan tänkas ha varit en viktig råvara inför de kalla vintermånaderna. Även ett flertal av de arkeologiska fynd som gjorts i staden ger ledtrådar till hur man klädde sig för vintern.

Arkeologiska fynd

Handskar funna av Strömbom i anslutning till

kajområdet under 1918-1919. 

Under de första utgrävningarna som utfördes av Sixten Strömbom i Nya Lödöse i början av 1900-talet grävde man bland annat vid stadens kajområde, där den forna flodbädden bevarat flera organiska klädesplagg. Bland annat hittades under åren 1915-1918 två tumvantar i läder. Förmodligen rör det sig om en något enklare form av arbetshandske som använts vid arbete i hamnen.
Utöver dessa hittades samma år även en högerhandske med utslitsningar (utsmyckningar i form av skåror) vilken enligt Strömbom var tillverkad av fint skinn. Kanske har en högerhänt person tagit av sig handsken och blottat huden i kylan för att lättare kunna använda handen. I samma område, vid kajhamnen, hittades även en "manströja" av garvat skinn, vilken av Strömbom daterats till omkring år 1550. Plagget som är näst intill intakt har förmodligen varit någon form av väst, då den saknar ärmar och inte heller verkar ha haft några. Även om plagget ger ett mer avklätt intryck, kan textilier som denna ha dolts under tjocka vinterplagg under årets kalla månader. Även under våra egna undersökningar påträffades en skjorta i läder hos en gravlagd individ. 

Skjorta funnen av Sixten Strömbom 1918-1919. Tecknaren har rekonstruerat delar av klädesplagget.

Skjorta hos gravlagd individ påträffad 2013. 

Foto: projektet Nya Lödöse


Under de senaste årens utgrävningar har vi hittat en rad föremål som kan kopplas till människornas klädedräkter; såväl fragment från ylletextil, fingerborgar och blyplomber som markerat ursprunget i lasten av importerade textilier.
Vid såväl Strömboms som våra egna undersökningar är dock skor det vanligaste klädesplagget bland fynd som kopplas till klädedräkt. Dessa var oftast tillverkade i läder och fodrade med antingen päls, mossa eller något annat värmande material som tyvärr inte har överlevt århundradena i jorden.
Behovet av att värma sig har varit lika stort nu som för 500 år sedan, en vetskap som gör att människorna som levde och bodde i Nya Lödöse kommer oss nära. Om du vill veta mer om hur textilhantverket gick till i staden kan du läsa om detta på sidorna 38-43 i nummer 6 av vår tidning här


Hanna Jansson,
Arkeolog

Publicerat:
31 jan 2017

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Fynd
Historia

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer