Nya Lödöses årskrönika 2016

Året går mot sitt slut och vi har alla hunnit lägga en hel del erfarenheter och minnen till handlingarna. I projektet Nya Lödöse innebar 2016 en intensiv och givande fältsäsong som gett oss en mängd ny information om stadens historia.
Här sammanfattar vi några av resultaten från år 2016.

Stad, kyrka och kyrkogård

När våren anlände gick vi åter ut på ytan i Gamlestaden där områden i stadens nordvästra del (yta 4:10), kyrkogården samt ett område norr om denna (yta 4:9) stod i fokus. Under säsongen hann vi bland annat undersöka nästan 500 gravlagda individer i olika ålder och kön. Bland de gravlagda fanns tecken på flera mer eller mindre allvarliga sjukdomar, såsom syfilis och olika vällevnadskrämpor.

Massgraven med de 6 manliga individerna.

Foto: Markus Andersson

En av de upptäckter som fick en del uppmärksamhet i media var den flerpersongrav som kom i dagern på kyrkogårdens västra sida. I denna påträffades sex manliga individer som av fynd av tre stycken muskötkulor att döma hade bragts om livet.
Bland ett fåtal gravgåvor fanns ett radband i trä, samt en gäckande pilspets i flinta som påträffades ovanpå ett av kistlocken. Bland de gravlagdas kvarlevor fanns spår av svepning och skor, samt olika växter som agerat gravbädd. 

Vid kyrkan undersöktes bland annat en rustbädd i trä, delar av kyrktornet samt en fyrkantig träbinge. I denna fanns spår av bland annat senap, koriander, russin och tuggade sillben, vilket tyder på att bingen agerat latrin och avskrädesplats. Med tanke på råvarorna tyder det även på en relativt dyr kosthållning.

Delar av kyrkans rustbädd. Foto: Projektet Nya Lödöse

Latrinen/avskrädesbingen som undersöktes strax intill

kyrkan. Foto: Projektet Nya Lödöse

 

Större stadsgårdar, brunnar och husoffer

Den över 2 meter djupa brunn som undersöktes

intill de något större stadsgårdarna.

Foto: Projektet Nya Lödöse

Norr om kyrkan och kyrkogården undersöktes ett antal stadsgårdar som visade sig vara något större än stadens genomsnitt. Här undersöktes bland annat större plankgolv, stenlagda gårdsplaner och ett eventuellt husoffer i form av en mellanstor hund som lagts under ett av golven.

I anslutning till dessa stadsgårdar norr om kyrkan låg även säsongens enda påträffade brunn, från vilken en rad föremål i bland annat trä och läder tillvaratogs. Fynd av stolphål mellan kyrkan och stadsgårdarna indikerar någon form av mindre permanent bebyggelse, men vad denna tjänat för syfte är i nuläget svårt att säga. Vid samma område påträffades en figurin som bär likheter med samtida italienska teaterkaraktärer. Kanske har vi på denna yta att göra med stadens värdsliga eller kyrkligt administrativa centrum.

Hantverksområde?

En gjutform i täljsten som påträffades vid 

"hantverksområdet". Foto: Projektet Nya Lödöse

Lite längre bort, i stadens nordvästra del, undersöktes även där ett antal stadsgårdar. Dessa var orienterade utefter en gata som tolkats ha lett ner till den intilliggande Göta älv. På grund av fynd av bland annat större spisfundament rör det sig eventuellt om någon form av hantverksområde, men detta är i dagsläget än så länge endast spekulationer.

Bland fynden i denna stadsdel fanns en fint svarvad spelbricka, förmodligen tillverkad i hornmaterial. Även flertalet deglar och en relativt intakt gjutform i täljsten påträffades i detta område, något som styrker hantverksteorin.

En figurin som bär likheter med teaterkaraktärer från

1500-talets italien. Foto: Projektet Nya Lödöse

Svarvad spelbricka i horn. Foto: Projektet Nya Lödöse

Under 2017 kommer dessa ytor att sammanlänkas när vi då undersöker området mellan dem. Detta innebär att vi får tillgång till en tydligare överblick över stadens strukturering, vilken kan läggas till tidigare kunskap från föregående säsonger.

Vill du fram tills dess läsa mer om fynden, de gravlagda och bebyggelsen som nyligen nämnts finns alla våra tidigare artiklar att läsa under flikten "Artiklar". 

 

Med detta vill vi arkeologer och specialister i projektet önska alla våra läsare och följare ett riktigt Gott nytt år!

Publicerat:
27 dec 2016

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Bebyggelse
Kyrka och kyrkogård
Projekt

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer