Trångt i graven

Om hur de döda och äldre gravar behandlades på Nya Lödöses kyrkogård.

Under våren och sommaren 2016 undersöktes de norra, och i viss utsträckning västra, delarna av Nya Lödöses kyrkogård. När grävningarna var slut för säsongen hade man hittat över 450 gravar, vilka kunde läggas till de som undersökts under föregående säsonger. I dagsläget har ca 1200 gravlagda individer av olika kön och ålder påträffats på Nya Lödöses kyrkogård.

Ett radband som påträffades hos en äldre, 

gravlagd kvinna. Foto: projektet Nya

Lödöse

Eftersom kyrkogården som grävdes ut 2016 varit flitigt använd låg skeletten inte sällan i lager ovanpå varandra, ofta mycket tätt packade. I vissa fall hade äldre gravar till och med förstörts och grävts sönder när nya kom till. Många har idag en speciell uppfattning om hur en kyrkogård "borde" se ut. Man föreställer sig ofta en stilla, avgränsad plats där de döda ligger i välpolerade kistor. Gravarna placeras ibland i prydliga rader, helst med gott om plats runt omkring. Nya Lödöse är däremot ett bra exempel på hur mångsidig behandlingen av döda egentligen var förr i tiden. Individerna ger ett närmast unikt arkeologiskt och osteologiskt forskningsmaterial till olika frågor som rör hanteringen av döda under tidigmodern tid. Detta kan därmed säga oss mycket om Nya Lödösebornas syn på både liv och död.

Ytterst få av de gravlagda låg i kistor. Istället tyder fynd av växtmaterial under kropparna på att de lades på en bädd av halm och örter, och att jorden skyfflades direkt på den döde som oftast begravts i någon form av svepning. En del fick även med sig gravgåvor, såsom radbandet ovan. 

Barnadödligheten var stor och här undersöks ett av flera gravlagda spädbarn. Foto: Markus Andersson

Två vuxna individer har frilagts. I fotändan på den ena graven skymtar ett kranium från en annan individ. Foto: Markus Andersson

Ibland tycks flera personer ha begravts tillsammans. Då gäller det både vuxna och barn, i flera olika kombinationer. Relativt vanligt är att en vuxen individ fått en eller flera barn med sig i graven, eller att graven öppnats i efterhand för att lägga ner fler kroppar. I ett särskilt fall har vi arkeologer hittat en massgrav, där sex fem män begravts samtidigt. Det rör sig troligen om dödsoffer från ett av de fientliga anfall som Nya Lödöse utsattes för (se även kommande tidningsartikel).

I år påträffades en massgrav med 6 män i olika 

åldrar. Foto: Markus Andersson

När en person begravs är det meningen att hen ska få vila i frid för alltid, men många av de gravlagda i Nya Lödöse fick sin gravfrid störd långt innan arkeologerna började undersöka platsen. Kyrkogården var relativt stor och användes under en ganska kort tid, så när man fick ont om plats var äldre gravar tvungna att ge plats åt nya. Ofta kan detta har inneburit att till exempel gravar togs bort eller flyttades på. I flera fall har man grävt rakt igenom de döda, utan att ta hänsyn till deras kvarlevor, något som än idag inte hör till ovanligheterna. Arkeologerna har även påträffat lösa ben vilka kan ha tillhört gravlagda individer vars gravar störts och använts som fyllnadsmaterial till nya. Flera av gravarna har även blivit störda av senare tiders verksamhet, till exempel de landerier som etablerades på platsen för den forna staden under 1600- och 1700-talet. 
Sommarens utgrävningar visar att kyrkogården var en plats i ständig förändring. Det fanns inte alltid resurser att begrava alla på ett tillfredsställande sätt, utan man gjorde vad man kunde för att ge de döda en sista viloplats. Varje grav har en historia att berätta, och vi försöker se till att inget går förlorat.

Axel Hansen, Arkeolog

Publicerat:
2 nov 2016

Publicerat av:
Hanna Jansson, Arkeolog

Kontaktuppgifter:
info@stadennyalodose.se

Kategorier:
Arkeologi
Kyrka och kyrkogård
Osteologi

Taggar:
kyrkogård
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer