Brunnen i Nya Lödöse
Föremålen som medvetet eller omedvetet råkat hamna i brunnen, har säkerligen under åren varit svåra att fiska upp. Under 500 år har de därför kunnat bevaras och idag vittnar dessa föremål om såväl bordsskick som handel.

Att gräva en brunn

Under årets fältsäsong hittade vi Nya Lödöses hittills största brunn med mycket spännande föremål!

Att vatten är en livsviktig komponent för djur och människor i ett samhälle vet de flesta, men brunnar har också varit symboliskt laddade med idéer om lyckönskningar och spådom. För oss arkeologer brukar de inte sällan också betyda välbevarade fynd och rikligt med information.

Under årets fältsäsong hittade vi Nya Lödöses hittills största brunn, strax norr om kyrkan och intill en större stadsgård med tillhörande stenlagd gårdsplan. Detta är en av platserna där vissa av invånarna dagligen har hämtat sitt vatten för att tvätta, diska och laga mat med. Troligen tillhörde brunnen kyrkans egendom och därmed även prosten? Brunnen tros vara från Nya Lödöses yngre stadstid, det vill säga från slutet av 1500-talet till början av 1600-talet.

Brunnen

Brunnen i Nya Lödöse utgrävd fältsäsongen 2016.

Brunnen är utgrävd i tvärsnitt innan tömning av

fyllningen. Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna

Jansson.

Från marknivå har denna brunn varit över två meter djup och man kan lätt föreställa att föremålen som medvetet eller omedvetet råkat hamna däri under åren har varit svåra att fiska upp. Under 500 år har de därför kunnat bevaras tills vi arkeologer återbesöker brunnen och dess innehåll. Idag kan dessa föremål nämligen berätta om såväl bordsskick som handel.

Eftersom vi arkeologer arbetar bakåt i tiden var det första vi träffade på resterna efter Nya Lödöse-bornas mödosamma handling att fylla igen brunnen efter att den tagits ur bruk. Detta har man gjort med hjälp av sten, ben, tegel och en stor mängd träflis som förmodligen alla varit tänkt att agera uppsugande och dränerande. Över detta har man sedan lagt stora stenar och slutligen ytterligare jord för att få brunnshålet i nivå med den omgivande stenläggningen.

Svarvat träkärl med ett inristat bomärke i form av
ett stiliserad kors. Foto: Projektet Nya Lödöse

Föremål som vittnar om livet i Nya Lödöse

Under all fyllning återfann vi rester som bildats när brunnen varit i bruk; en våt och lerig jord med mycket bra bevaringsförhållanden. Bland de mest spännande fynden fanns här en del föremål i trä, bland annat rester efter ett svarvat träkärl med ett inristat bomärke i form av ett stiliserad kors, samt pigmentrester efter röd färg!

Ett annat av föremålen var så pass stort och unikt att vi fick hjälp av vår konservator att plocka upp det. Det rörde sig om ett större, svarvat träkärl som lagts eller tappats nere i brunnens botten. För att sedan göra servisen komplett återfanns även ett par svarvade trätallrikar, flera svarvade skålar samt flera knivskaft (varav en gjord av masurbjörk). Har någon mån tro varit missnöjd med middagen och i vredesmod kasserat allt ute i brunnen?

 

Svarvat träkärl. Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna Jansson.

Barnsko tillverkad i läder. Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna Jansson.

Även föremål förknippade med barn fanns närvarande i brunns-materialet. Bland annat hittades en del av en mindre barnsko i läder. Från de vuxnas värld fanns exklusiva keramik- och glasrester som visar på handelskontakter med Medelhavsområdet (exempelvis Spanien), men även sådant som rör mer vardagliga sysslor, till exempel förvaring och transport i den flätade korgen som vi fann på brunnens botten. Kanske har den innehållit de hasselnötter som det i brunnen också fanns rester av?

Glas från Nya Lödöse. Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna Jansson.

Flätad korg från Nya Lödöse. Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna Jansson.

Bland de vackraste men också mest svårtolkade föremålen fanns slutligen ett snidat och dekorerat träföremål i två delar. Det täljda föremålet har två kubformade detaljer där sidorna ristats med varsitt kryss. Kan den ha varit toppen av en stav? Eller kanske en möbeldetalj, till exempel del av ett ryggstöd? Föremålet är inte komplett och är därmed något svårtolkat. 

Att som arkeolog arbeta sig ned i en två meter djup 1500-talsbrunn innebär hårt arbete, fantastiska föremål, många frågor och en hel del fantiserande om de människor som för längesedan levde sina liv runtomkring den.

Hanna Jansson, arkeolog

Träföremål som möjligen har varit en möbeldetalj? Foto: Projektet Nya Lödöse, Hanna Jansson.

* Alla foton i artikeln är klickbara för mer detaljerade närbilder.

Publicerat:
17 okt 2016

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Fynd
Kyrka och kyrkogård

Taggar:
Fynd
kyrkogård
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer