Globalisering i Nya Lödöse

I Nya Lödöse har det funnits importvaror från nästan hela världen.

I Nya Lödöse hittar vi många föremål och fynd (av olika material) som inte enbart är inhemska, utan som har skeppats in från olika platser i Europa eller längre ifrån. Handelsmän skeppade in varorna via Göta Älvs mynning, långt innan svenska Ostindiska Kompaniet hade grundats i Göteborg på 1730-talet.

Under våra grävningar hittar vi till exempel fint dryckesglas och keramik från Italien, stora mängder av keramik från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och England, samt blyplomber från Danzig, Regensburg, Augsburg och troligtvis Amsterdam. De sistnämnda var fästa på varor, främst på tyg, som kvalitetsmärke. Vad vi inte hittar så mycket av under grävningarna är de varor som har blivit förmultnade eller förbrukats, det vill säga varor som går att äta eller dricka och allt annat som snabbt ruttnat i jorden.

På detta foto ses en blyplomb som troligtvist har varit fäst på importerat tyg.

 

Till vänster ses keramiktypen kallad för "Bartmann" som kommer från Tyskland. Foto: Markus Andersson

Från Nya Lödöses importregister (från 1500-talets sista hälft) vet vi vilka varor som var importerad till staden. Det finns långa listor med vilka gods och vilken mängd som fördes in, bland annat olika sädesslag, grönsaker, frukt och kryddor. Vi vet att stora mängder salt importerades, delvis från Lüneburg i Tyskland. Ingefära har köpts in till staden och den växer i Asien och Afrika, saffran och fikon från Sydeuropa eller Arabiska halvön. Även 16 kilo ris importerades år 1546 till staden. Riset har kommit långväga ifrån, tyvärr finns inga exakta notiser om ursprungsland. Troligtvis har riset kommit in via Italien.

Muskot, peppar och kanel finns också antecknade i listan, även de var transporterade via långväga kontakter. Muskot kommer förmodligen från Sydostasien, likaså peppar och kanel, men de sistnämnda kan även tänkas komma ifrån Indien. Kryddor har varit viktiga för bakverk redan under senmedeltiden och tidigmodern tid. År 1586 importerade handlare från Nya Lödöse också pepparkakor för 9 daler. Lyckligtvis har våra arkeobotaniker hittat spår av flera exotiska varor, till exempel från kardemumma, fikon och ris (läs mer i tidning nr.4). Här har vi ett exempel på hur de historiska källorna stämmer väl överens med det arkeologiska materialet.

Dessutom importerades olika sorters fisk, det handlar om mycket sill och torsk, mer än 50.000 styck hornfisk, men också makrill, kummel, vitling och flundror. En del av fisken, nämligen 85 kg (år 1546) och 170 kg (år 1586), var importerad från Bergen i Norge. Men där finns också sill från Ålborg i Danmark. Våra osteologer har identifierat flera fiskben från utgrävningarna och där finns mycket hornfisk, kummel, torsk, makrill, flundror, vitling och lite sill (läs mer i tidning nr.2).
Förutom fläsk fördes också ost in till Nya Lödöse, men vi hittar ingen information om osten (Gouda) kommer ifrån Holland eller om den kommer ifrån Gruyere i Schweiz.

Torskkotor hittade i Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson

Invånarna i Nya Lödöse gillade utländsk dryck och specialiteter som öl från Danmark, Lübeck, Rostock, Stralsund, Danzig, mjöd från Fyn, Pommern, Lübeck, Stralsund, samt vin från Rhenlandet, Spanien och Frankrike. De förde också in brännvin och akvavit (aiawijt), men här har vi ingen information kring var snapsen kommer ifrån.

Stora mändger mat och dryck har importerats från utlandet till Nya Lödöse och staden var knyten till andra städerna runtom i världen. Alla pratar om globaliseringen idag, men globaliseringen har redan börjat för mer än femhundra år sedan, även om en stor del av vardagsmaten var producerad i eller nära staden.

Julia Goldhammer, Arkeolog

Publicerat:
20 jun 2016

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer