Från fält, bebyggelsen

På en av årets ytor i nordvästra delen av staden Nya Lödöse, har ett arbetslag undersökt stadslämningar.

Nu är vi sju arkeologer som hjälps åt utmed en gata, som går likt en ven genom kvarteret i östvästlig riktning från hamnområdet (vid vad som en gång var en arm av Göta älv) genom stadsgårdarna som förmodligen är ett hantverkskvarter.

Jag arbetar med området som ligger längst nordost på denna yta, söder om gatan. Det är två ytor som kan vara två rum i ett och samma stadsgårdskomplex. Det som är lurigt med dessa ytor är att jag inte riktigt får grepp om ytan längst i väst medan rummet i öster är en stor stuga med ett ugnsfundament på 2x2 meter och ett relativt prydligt trägolv av jämnstora plank.

På bild syns lite rester kvar efter sanden, finns

rester intill stocken. Även torven kan ses, den

som kommer undertill.

Foto: projektet Nya Lödöse

Efter rensning och borttagning av nutida material på ytan i väster, hittades ett tjockt lager av sand. Det har sannolikt varit någon sorts trä- eller stenläggning på sanden, som sedan har försvunnit. Kanske har det att göra med de recenta lämningarna som låg ovanpå? Vår tolkning i fält är att ytan varit ett portlider under tak. I sanden syntes dock ett avtryck efter en tunna mot väggen i väst. Det fanns tyvärr inget av innehållet kvar, så i skrivande stund är dess funktion dold i mysterier. Konservatorerna har fått ta hand om två järnföremål som låg under den förmodade tunnan och i bästa fall kan de ge information om tunnans funktion.

Väggsyllen in mot östra rummet är kraftigt brandpåverkad och över området låg det värmepåverkad torv som troligen kom från en inrasad övervåning eller ett innertak. Direkt in till vänster, när man klivit över trampstenarna från gatan, in i det stenlagda portlidret, fanns dörren in till förstugan och det större rummet innanför det, båda med trägolv. Under det brandpåverkade golvet fann jag spår av sådant som råttorna släpat in. Föremål och djurben låg på sanden, som hade en isolerande luftspalt över sig mot trägolvet, vilket var idealiskt för gnagarna att bo i.

Fotot taget från norr, av Markus Andersson.

Under golvets sättsand syntes spår av rummets disponering. Rummet var delat av en vägg som gått i nordsydlig riktning. Utmed väggens östra sida hittade jag två tydliga men väldigt grunda stolphål.

Det står inte klart vad detta rum haft för funktion heller, men i raseringsmassorna, som då troligen var från en ovanvåning, fann vi ett par deglar. Runt ugnsfundamentet fanns det ytterligare ett antal större järnföremål som konservatorerna tagit in för att röntga samt en grov ring och en kniv. Området runt ugnen var även värmepåverkat och en trampyta av lera var lagd vid västra sidan innan man lade trägolv. På den trampytan fann jag ett mynt som daterades till sent 1400 till tidigt 1500-tal, och var ett så kallat "Hvidemynt" från det då danska Malmö. Myntet är nu i förvar och ska genomgå konservering.

I väntan på vad golven i stugan visar på för spår av eventuella smidesloppor eller frön/säd och på röntgenbilderna av järnföremålen, står vi i ovisshet över stugans användning.

Pia Svensson, Arkeolog

Publicerat:
9 jun 2016

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer