Arbetet vid kyrkogården

Vi fortsätter vårt arbete vid kyrkogården och gör fler analyser direkt i fält.

I ett äldre inlägg (Kyrkogården i Nya Lödöse) skrev vi om vårt första arbete med utgrävningarna av kyrkogården. Sedan 2013 har vi kommit längre fram i utgrävningarna och vad gäller den arkeologiska metodiken. I år har vi fortsatt att gräva resterande del av kyrkan och kyrkogårdens norra del.

Hur gör vi i år?

Det har inte alltid gått fredligt till i Nya Lödöse.

På bilden ser vi en grav som innehöll sex män.

Åtminstone tre av dessa har skjutits av musköter,

vi fann nämligen tre muskötkulor i graven.

Sannolikt har dessa män varit soldater som stupat,

eller avrättats, i samband med någon av de många

drabbningar under stadens historia.

Gravarna ligger fortfarande mycket tätt på ytan, tätt intill varandra eller direkt på varandra. Det är många barn begravda på platsen, nyare gravar som har skurit de äldre (stört de äldre), vi har flera gravar som har blivit störda av moderna schakt och ledningar och det finns gravar som hittas under själva kyrkobyggnaden. Väldigt få gravar har personliga tillhörigheter (gravgåvor) och inga kistbegravningar (träkistor) har tagits upp i skrivande stund.

Vi fortsätter vårt arbete med att dokumentera och gräva ut gravarna noggrant, med stor respekt för individerna som har blivit begravda här på plats och som passerar våra händer. Inga ben och ingen individ lämnas kvar. Det som skiljer sig från föregående år är att vi nu redan i fält kan observera och göra en del analyser. Arkeologerna tillsammans med osteologernas expertis, kan redan i fält avgöra (i den mån det går ska tilläggas) köns- och dödsåldersbedömningar, kroppslängd, skador på skelett och sjukdomar. Tillsammans med osteologin har vi arkeobotaniken. Det vill säga att vi fortsätter vårt arbete med att analysera gravbädden och att ta prover från bäckenets nedre del (maginnehållet). Genom att arbeta med analyserna direkt i fält, kan vi få snabb återkoppling och direkt kunskap om händelseförlopp angående gravarna och individerna som är begravda där.

Efter att gravarna har undersökts i fält, tas skeletten in försiktigt till tryggt förvar i väntan på att rengöras och genomgå ytterligare en analys av osteologerna. Här har osteologerna chansen att analysera mer detaljrikt och påbörja rapportarbetet. En heltäckande analys av kyrkogården och gravarna kommer att ge oss en ovärderlig kunskap om inte bara staden, utan också tidsperioden.

När undersökningarna och projektet är avslutat, överlämnas skeletten (liksom föremålen) till Göteborgs Stadsmuseum.

Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Publicerat:
23 maj 2016

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Kyrka och kyrkogård
Osteologi

Taggar:
Nya Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer