Stadsgården över tid

Här kan ni se tolkningarna av de fyra stadsgårdarna och deras förändring över tid.

Parallellt med att vi gräver så arbetar vi med att analysera byggnadslämningarna från föregående års undersökningar och vi får en allt bättre helhetsbild över hur denna delen av staden såg ut. Här ser vi en tolkning av grundplanen för två huslängor på fyra gårdar.

Ser ni hur lika vissa av gårdarna är, fast spegelvända? Kolla på stadsgård 1 och 2. Det är en grundplan som går igen på många av stadsgårdarna i Nya Lödöse. Däremot kan det vara ganska stora skillnader i detaljerna och hur människorna har använt sina utrymmen, vilka föremål de har haft och hur de organiserat sin tillvaro på olika sätt.

Stadsgård 1-4 genom de fyra övergripande faser. 

Imelda Bakunic Fridén & Mattias Öbrink

Publicerat:
28 jan 2016

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

9 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Förmedling från EAA 2018

Den publika gruppen närvarade och deltog i den internationella konferensen i arkeologi som hölls i Barcelona under september.
Läs mer

25 jun 2018

Analys, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

En tobaksrökande yngling

Första skelett med 'pipmärke' funnet i Nya Lödöse
Läs mer

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer