Vintersysslor
En av vintersysslorna innebär att fyndmaterialet ska gås igenom, tvättas och registreras.

Vintersysslor

Vad är det som händer när det blir mörkt och kallt ute? En tapper skara arkeologer kommer att jobba året ut med fältarbetet. Men det är även nu som de stora sammanställningarna av undersökningarna sätter igång.

I de flesta fall brukar den arkeologiska fältsäsongen avta framåt senhösten och vi avslutar arbetet i fält. Det innebär dock inte att arbetsuppgifterna minskar eller upphör, snarare tvärtom på många kontor. Det är nu de stora sammanställningarna av undersökningarna sätter igång. Arkeologerna sätter sig ner med sina tolkningar och iakttagelser som gjorts under fältarbetet och dessa kan äntligen börja bearbetas och vidareutvecklas. Prover som tagits under tiden i fält ska registreras och ibland skickas för analys. Likaså ska fyndmaterialet gås igenom, tvättas och registreras. All inmätningsdata som gjorts med mätinstrument (det vill säga GPS eller totalstation) kvalitetssäkras och den som är ansvarig går igenom och korrigerar databasen där vår digitala information lagras. Under hela den tid ett område undersöks sker en noggrann och ofta omfattande dokumentation. Är det en stor undersökning är det mycket information som lagras.

Så småningom tar undersökningens resultat form. Vi börjar få en överblick av de olika händelseförloppen och vad som egentligen har funnits på platsen blir förhoppningsvis tydligt. Det är då rapporterna kan skrivas. Detta kan ta mer eller mindre lång tid beroende på undersökningens storlek.

Just nu i Gamlestaden

Hos oss i Gamlestaden ser processen med efterarbetet ungefär ut som det som beskrivits ovan. Men undersökningarna är otroligt omfattande vilket innebär en stor arbetsinsats av fler arkeologer än vad som oftast krävs. Det är hittills tre års fältarbete som ska gås igenom och avrapporteras. Just i år är det inte heller så att arbetet ute i fält upphör bara för att dagarna blir korta och vintern är på ingång. En tapper skara arkeologer kommer att jobba året ut och även fortsätta på andra sidan nyåret.

Arkeologen och föremålsspecialisten Veronica Forsblom Ljungdahl registrerar föremål.

Arkeologen och ansvarig för makrofossilanalyser  

i fält Maria Paring tittar i mikroskop.

Men många av oss är naturligtvis igång med efterbearbetningen också. Våra specialister sitter med sina analyser och gör sammanställningar av de resultat de får fram. Några personer arbetar med att gå igenom vad vi faktiskt har för fysiska rester kvar av Nya Lödöses stadsbebyggelse, kyrkan och kyrkogården. Hur staden var planerad, hur tomter och hus såg ut. De små enskilda lämningarna (till exempel hussyllar, olika aktivitetsytor med mera) ska sättas ihop till större grupper och faser. Uppskattningar av vad som kan tänkas dyka upp kommande år görs också. Resultatet av arkeologernas och specialisternas arbete blir en så kallad teknisk rapport. Det är i den som all faktisk data redovisas. Tabeller och områdeskartor presenteras, de arkeologiska lämningarna och den kronologiska ordningen av Nya Lödöses bebyggelse beskrivs i den mån det går.

Utöver den tekniska rapporten kommer vi att producera andra publikationer där vi berättar mer om stadens historia, människorna som bodde i Nya Lödöse, deras liv och var de kom ifrån. Samtidigt kan vi göra utökade tolkningar och jämförelser med andra samtida städer.

Det är en ständigt pågående direktdialog arkeologer och specialister emellan, vilket är ett väldigt roligt och stimulerande arbetssätt och mycket värdefullt i ett sådant här stort projekt. Under tiden vi arbetar med allt detta produceras ju också artiklar till hemsidan och kontinuerliga uppdateringar sker på vår Facebook-sida.

Elisabet Schager, Arkeolog

Publicerat:
4 dec 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Arkeologi

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer