Fähus och avfallsgrop
I avfallsgropar hittar vi föremål och får fram information som tar oss närmare nylöseborna.

Fähus och avfallsgrop

Vi har hittat ytterligare ett ledtråd till hur djuren bodde i staden, det var nämligen så att även djurens fähus hade trägolv. Och åter igen, får vi inblick i vardagen, där föremål och analys från en avfallsgrop tar oss närmare nylöseborna.

Några av de frågor som vi arkeologer hoppas få besvarade genom våra undersökningar av Nya Lödöse är hur man egentligen bodde, vistades och levde i staden. Hur var staden organiserad? Hur såg husen ut? Vilka funktioner hade de olika delarna i husen? Vilka husdjur hade man och var höll de till? Vad sysslade människorna med till vardags och till fest, vad åt man och hur försörjde man sig? Kort sagt – vi vill komma så nära människorna som levde i Nya Lödöse som möjligt.

Fähus

Just nu undersöker vi ett hus där det finns rester av ett väldigt väl bevarat trägolv. Golvet är konstruerat som ett dubbelt golv, förmodligen för att bättre isolera mot kyla och fukt. Brädorna är lagda i två lager med det övre lagret brädor placerade på tvären över det undre. Själva huset är beläget på en tomt i den södra delen av staden. Det byggdes troligen i samband med att staden anlades i slutet av 1400-talet och är alltså en av stadens äldsta byggnader. Förhoppningsvis kan vi genom en dendrokronologisk analys av trästockar från huset senare få reda på mer exakt när det byggdes. Men redan nu vet vi vad huset användes till. Genom att skrapa ihop lite av den jord som fanns ovanpå golvbrädorna och låta våra kunniga arkeobotaniker kika på innehållet i sina mikroskop har vi förstått att det fina trägolvet inte i första hand var till för människor att gå på, utan för djur! På golvet låg nämligen mängder av ren spillning från får och/eller getter. Faktum är att det kompakta gödsellagret är själva anledningen till att trägolvet har bevarats så bra. Den nedtrampade dyngan bildar en tät, syrefri miljö och bidrar på så vis till goda bevaringsförhållanden. Byggnaden som vi grävde fram är alltså ett fähus. Även utrymmet vägg i vägg tycks ha använts för djurhållning. Där hittade vi ett golv som var konstruerat av träslanor tätt placerade parallellt med varandra och täckta av halm. På halmen fanns rikligt med gödsel. Man kan föreställa sig att djuren gick på bete utanför staden om somrarna, och hölls stallade inomhus om vintrarna. Djuren stallades vanligen i fristående byggnader på tomten där bostadshusen låg på ena sidan och fähusen på den andra. Man kan faktiskt betrakta flera av tomterna i Nya Lödöse som bondgårdar i miniformat.

Översiktsbild på det dubbla trägolvet. Foto: Markus Andersson

Fähuset med dubbel trägolv. Foto: Markus Andersson

Avfallsgrop

I närheten av fähuset fanns också en liten avfallsgrop som troligen är samtida med huset. Trots sin ringa storlek innehåll gropen mycket intressant information. I gropen fanns nämligen ett ringblommefrö. Troligen är detta den hittills äldsta arkeologiskt belagda ringblomman i Sverige!  I gropen fanns också spår efter öltillverkning i form av fröer från älggräs och humle. Öl var en vardaglig måltidsdryck under medeltid och tidigmodern tid. Andra fröer visar att man har odlat och ätit hirs, kål och senap. Hirs är ett näringsrikt sädesslag som kokades till gröt. Sist men inte minst dök det upp en hel lädersko i avfallsgropen. Genom att kasta skon i gropen har ägaren lämnat ett personligt avtryck efter sig och efter Nya Lödösebornas närvaro i staden.

Avfallsgropen med en lädersko i, samt rester efter spännande växtmaterial. Foto: Markus Andersson

Pernilla Morner Åhman, Arkeolog

Publicerat:
6 okt 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

18 feb 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Grillning i Nya Lödöse


Läs mer

6 feb 2018

Arkeologi, Förmedling

Arkeolog specialiserad på 3D-visualisering

Carolina Ask
Läs mer

26 jan 2018

Arkeologi, Historia

Historikern

Daniel Larsson
Läs mer