Ringblomman som medicinväxt

Det är inte enbart grönsaker och kryddor som man har odlat i staden, utan även medicinalväxter. Ringblomman kan vara hittills det äldsta fynden av ringblomma i Sverige!

I förra veckan hittade vi ytterligare spår av odlade medicinalväxter i Nya Lödöse. Ett frö från en ringblomma dök plötsligt upp under mikroskopet. Det hade legat nedgrävt tillsammans med annat avfall från en av borgarnas trädgårdar, kompost och gödsel som blivit över. I samma jordmaterial finns spår av odlad kål, senap och oregano som visar att odlingen av medicinalväxter skett parallellt med odling av grönsaker och kryddor. Ringblomman har antagligen varit en del av husapoteket.

Folkmedicin

Arkeologiska fynd av medicinalväxter är alltid intressanta eftersom de oftast är spår av folkmedicin (antalet skolade läkare var ytterst få, och nästan bara knutna till hovet och adeln). Vi vet lite grann om folkmedicinen under 1600-talet och senare, men den medeltida folkmedicinen är höljd i dunkel och skymd av myter. Utifrån de skriftliga källorna vet vi betydligt mer om medicinen inom lärd tradition (skolmedicinen).

De medicinska lärorna var ett kontroversiellt ämne. Samtidigt med Nya Lödöses blomstring skedde en revolution inom den lärda medicinen; när den beryktade läkaren Paracelsus (hans egentliga namn var oerhört festligt: Filippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) gjorde uppror mot det skolastiska arvet från Hippokrates, Aristotiles och Galenos – främst representerad genom humoralpatologin – läran om balansen mellan de fyra kroppsvätskorna, som präglade både skol- och folkmedicinen. 1527 brände han offentligt universitetens medicinska standardverk Avicennam. Istället förespråkade han medicin framställd genom alkemi och spårande av örtmedicin genom signaturläran – idén att Gud lämnat ledtrådar till medicin genom former i naturen, till exempel ansågs ringblomman kunna bota gulsot eftersom den är gul. I Sverige kom Paracelsus att få stort genomslag inom skolmedicinen under 1500- och 1600-talet, hans inverkan på folkmedicinen var mindre.

 

Ringblomman under mikroskop, hittad i Nya Lödöse. Foto: Jens Heimdahl

Ringblomman i Nya Lödöse

Fyndet av ringblomma i Nya Lödöse är från stadens tidigaste skede. Den odlades här under det sena 1400-talet – alltså innan Paracelsus börjat sprida sin lära. Det är troligt att idén bakom ringblommans läkande krafter hämtades ur läran om kroppsvätskornas balans. Från det sena 1400-talet omnämns ringblomman i Svenska läkeböcker, och bland annat tillverkade man en sårsalva av den. Liksom många andra örtmediciner så var ringblommans användningsområde mycket brett, den användes även mot menstruationsbesvär, magsmärtor och hudutslag.
Ringblomman kunde ätas och ge färg åt mat, för detta ändamål kunde den ersätta det exklusiva saffranet. Dess färg har senare gjort den till en uppskattad prydnadsväxt, och det är möjligt att den varit det också i Nya Lödöse. Att adeln kunde odla växter för prydnad är accepterat inom trädgårdshistorien, men att påstå att också "vanligt folk" kunde odla av estetiska skäl redan under 1400-talet är kontroversiellt. Jag menar att ringblomman är ett exempel på en misstänkt snygg växt, vars starka färg antagligen var svår att undgå även för en ordinär medborgare. Att dess skönhet helt skulle gått förbi Nya Lödöses innevånare tycks mig osannolikt.
Tidigare har ringblomma hittats från 1600-talets Jönköping och Linköping. Fröet från Nya Lödöse kan vara det hittills äldsta fyndet av ringblomma i Sverige!


Jens Heimdahl, Arkeobotaniker

Publicerat:
28 sep 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Analys
Fynd

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer