Surfplattor
I år har vi börjat använda oss av surfplattor direkt i fält för den arkeologiska dokumentationen, något som både är tidsbesparande och ger oss bättre översikt över utgrävningsytan.

Surfplattor

Behöver arkeologer fortfarande papper och penna ute i fält? Kanske inte, den digitala åldern har kommit till Nya Lödöse! För första gången använder vi oss i år av surfplattor ute på undersökningsytan för att effektivisera dokumentationsarbetet.

Allteftersom vi undersöker Nya Lödöse tas lämningarna bort. Det är därför viktigt att vi noggrant dokumenterar allting. Det är ett avgörande moment för det tolkningsarbete som sedan följer inomhus. Dokumenterar gör vi bland annat med hjälp av fotografering och digitala mätinstrument.

Penna och papper byts ut mot surfplattor

Arkeologer brukar traditionellt fylla i information om det som vi undersöker på en pappersblankett. Gräver vi till exempel ut ett trägolv kan det vara av betydelse att på blanketten fylla i saker som golvets storlek och bevarandegrad. Att jobba med penna och papper är dock inte alltid det lättaste. Regnar det en dag förstörs blanketterna nästan direkt och ibland får man jaga efter papper som har blåst iväg. Pennor har dessutom en förmåga att sluta fungera när man behöver dem som mest. Pappersblanketter innebär också att någon måste sitta i efterhand och registrera informationen från blanketten in i en databas. Det kräver mycket extraarbete. För att effektivisera och underlätta dokumentationen har vi i år börjat använda surfplattor ute i fält. Surfplattorna gör att vi kan registrera till exempel trägolvets storlek och bevarandegrad direkt in i databasen. Det innebär att mycket extraarbete försvinner och mer tid kan läggas på andra viktiga moment. Surfplattorna innebär även att vi direkt i fält kan komma åt våra inmätningar och på så vis se Nya Lödöse växa fram digitalt. Det underlättar att direkt i fält kunna se vad vi har grävt ut och registrerat tidigare år från intilliggande utgrävningsytor.

Gwilym registrerar i surfplattan. På skärmen syns inmätningarna av Nya Lödöse. Foto: Markus Andersson.

En övergångsfas

Hur snabbt och effektivt hjälpmedel surfplattorna än är har många av oss fortfarande block och penna med oss ut. En lämning kan ta flera dagar att gräva och då är det bra med små egna anteckningsböcker. I dem kan vi skriva ner dagens reflektioner och tolkningar och följa våra tankegångar. När en lämning väl är färdiggrävd fyller vi smidigt in informationen i databasen via surfplattan.

Mats antecknar notiser om vad han och Mikko gräver fram. Foto: Markus Andersson.


Karolina Müller, Arkeolog

Publicerat:
22 jun 2015

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer