Pärlor i Nya Lödöse
Förra veckan hittade vi flera pärlor, förmodligen kommer alla från ett och samma smycke.

Fynd av pärlor

I Nya Lödöse har vi hittat relativt få personliga tillhörigheter. Därför är det extra spännande nu när vi har hittat ett helt gäng pärlor från Nylöse-tid!

Personliga tillhörigheter i Nya Lödöse

Nu när undersökningarna av Nya Lödöse är inne på sitt tredje år kan vi konstatera att vi hittills har hittat ganska få personliga tillhörigheter som Nylöseborna lämnat eller tappat. Detta är egentligen inget konstigt i sig. Naturligtvis tar man med sig sina saker när man flyttar, och de mer värdefulla ägodelarna har man extra koll på. Att hålla sina golv och andra ytor rena och fria är praktiskt. Men ibland kan det ändå hända att ett smycke, ett mynt eller något annat personligt föremål förloras på ett eller annat sätt. Vi har bland annat funnit några pilgrimsmärken som någon haft med sig från en vallfärdsplats, en dolk och ett litet järnkors. I två gravar fanns radbandspärlor. Vi har också hittat flera skor. Vem som har ägt alla dessa saker är dock svårt att veta.

Svårtolkad arkeologi

För någon vecka sedan undersökte vi ett kulturlager från Nya Lödöse. Lagret fanns på en yta som till stor del tyvärr av består moderna betongrester från 1900-talets fabriksbyggnader. Rör- och kabelschakt skär genom de arkeologiska lämningarna kors och tvärs. Det innebär att vi endast har små "öar" av arkeologi kvar att undersöka vilket gör de arkeologiska lagren mer svårtolkade. Även i skrivande stund är vi något osäkra på om detta kulturlager utgör resterna av en utomhusyta (förberedd för odling kanske?) eller inomhus (golv i en bodliknande konstruktion?). Analyser av jordprover och de föremål och ben vi samlat in kan förhoppningsvis hjälpa oss att klargöra detta.

Elisabet gräver fram pärlor i kulturlagret från Nya Lödöse-tid. Foto: Markus Andersson.

Fynd av pärlor

I beskrivna kulturlager hittade vi hur som helst inte mindre än fjorton små mörka pärlor av ben, en fasetterad pärla tillverkad i bergkristall och en rund pärla av bärnsten! Dessutom fanns en hel del fragment från ytterligare pärlor. Pärlorna låg tillsammans så de hör med största sannolikhet till samma smycke. De flesta av pärlorna upptäcktes direkt i jorden men vi insåg att det kunde finnas fler. Eftersom att den mörka jorden har färgat benpärlorna nästan svarta så valde vi att vattensålla jorden så att vi kunde få fatt på alla pärlorna. Det fanns ingen rest av snöre eller tråd kvar av smycket, men alla pärlor har hål genom sig.

Benpärlor under utgrävning. Foto: Markus Andersson.

Pärlor tillverkade av ben. Foto: Markus Andersson.

Pärlan av bergkristall. Foto: Markus Andersson.

Elisabet Schager
Arkeolog

Publicerat:
19 maj 2015

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Fynd

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer