Visningar i Gamlestaden
I det arkeologiska uppdraget ingår utöver fältdokumentation, efterarbete och vetenskapligt arbete även en viktig publik verksamhet.

Visningar i fält

Visningarna i fält är en del av den arkeologiska verksamheten i Gamlestaden. Vårt syfte är att tillgängliggöra kulturarv, förmedla kunskap och bemöta intresse och frågor. Den publika verksamheten riktas till såväl skolor och experter som till allmänt intresserade.

Ingen visning är den andra lik, mycket beror på vilken grupp av människor vi möter och vilka frågor de ställer till arkeologen. Eftersom en visning pågår runt en timme så finns det inte utrymme att berätta om allt som vi arbetar med. Det viktiga för oss är att kunna erbjuda allmänheten en inblick i arkeologin och stadens historia.

Visningen inleds med en säkerhetsgenomgång där besökare får ta på sig hjälm, väst, skyddsskor, handskar och skyddsglasögon, innan vi går ut till undersökningsområdet. Det är inte enbart arkeologer som arbetar ute på ytan, utan undersökningsområdet är samtidigt en byggarbetsplats. Säkerheten är därför viktig att ha i åtanke för såväl medarbetare som våra besökare.

Vi tittar sedan på platsen där kyrkan och kyrkogården har undersökts under tidigare år, och vi berättar om stadens historia. Varför grundades staden? Vilka händelser känner vi till som har präglat staden och dess invånare? Vi pratar även om arkeologihistorien på platsen. De första arkeologiska undersökningarna genomfördes redan under 1900-talets början.

Imelda visar en blöt utgrävningsyta för tappra besökare.

Eftersom att grupperna är små finns alltid lite utrymme för specifika frågor och diskussioner.

Efter introduktionen är det dags att bege sig ut på undersökningsytan där besökare kan iaktta det arkeologiska arbetet i fält och se lämningar efter Nya Lödöse under utgrävning. Som besökare får ni utöver fakta, information och historik om staden även se lämningarna och de komplexa lagren med egna ögon. Vilka lämningar vi visar beror på i vilket skede fältarbetet är och skiljer sig från vecka till vecka. Allteftersom arbetet fortskrider avslutas vissa ytor och nya påbörjas. Många frågor brukar komma upp och dessa besvaras både av visningsansvarig och även av arkeologerna som är ute i fält.

Visningen avrundas med att tillsammans titta på föremål och djurben som arkeologerna samlat in, och vi diskuterar vardagslivet i Nya Lödöse.

Visning av föremål och djurben.

Om du är intresserad av att komma på visning, följ länken till vår bokningssida.

Imelda Bakunic Fridén

Arkeolog

Publicerat:
11 maj 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Visning

Taggar:
Nya Lödöse

 

25 jun 2018

Analys, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

En tobaksrökande yngling

Första skelett med 'pipmärke' funnet i Nya Lödöse
Läs mer

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer