Stadens södra befästning
Vi har hittat vallgrav, palissad och en byggnad som är delar av Nya Lödöses södra stadsgräns. Intill palissaden hittade vi denna träklubba, kanske har den använts i byggandet av pålverket.

Utgrävning av vallgrav och pålverk

Vi började med att schakta oss ned i vallgraven och rensa fram palissaden (pålverket). Vallgraven visade sig vara i gott skick. Den har varit grund men bred, det har förmodligen varit möjligt att vada över vallgraven, om än mödosamt.

Innanför vallgraven finns en uppkastad sandvall och en palissad bestående av en tre pålar bred konstruktion (om denna finns skrivet här).

I västra delen av schaktet, där palissaden slutar, undersökte vi även en rustbädd (grundläggningskonstruktion) som stabiliserat en större byggnad. Byggnaden var sammanfogad med palissaden. Dendroprover är skickade för analys (dendrokronologisk analys är en dateringsmetod där virke dateras efter årsringar) så vi väntar med spänning på en datering av bygget! Inledningsvis har vi tolkat denna byggnad som en möjlig övergång från pålverket eller ett porthus.

Byggnaden som tar vid där pålverket slutar. Är det resterna av ett porthus? Foto: Eirik Johansson.

En dubbel pålkran från 1500-talet som användes för pålningsarbeten. Olaus Magnus, hämtad från Wikimedia Commons.

Stadsbefästning och funktion

Befästningsverken i södra Nya Lödöse består till synes av en långgrund vallgrav, en sandvall och en bred palissad med tillhörande försvarsdetaljer. Stormhinders militära funktion är ofta att hindra, försvaga eller fördröja evnetuell stormning av staden. Befästningsverk kan också fungera som en gränsmarkör för staden.

Vi hoppas hitta något som kan indikera vad för slags byggnad vi har hittat i anslutning till palissaden. Vi hoppas även finna föremål i vallgraven som kan ge ledtrådar om vad för slags bebyggelse som funnits och vilka aktiviteter som företagits på den södra sidan av Säveån.

Några av de intressanta föremål som vi hittat hittills är två intakta skor, tre muskötkulor, en kniv och en jättestor träklubba. Träklubban tror vi kan ha varit redskap för att slå ner pålarna som utgör palissaden.

Klubban som hittades i anslutning till pålverket.

Anders Kjellin och Eirik Johansson

Arkeologer

Publicerat:
17 apr 2015

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Bebyggelse

Taggar:
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer