Så var arbetet med södra sidan av Nya Lödöse igång!

Jag har förmånen att återigen vara lagledare för ett arbetslag under utgrävningarna. Vi skall tillsammans undersöka ett område söder om Säveån som idag är en parkeringsplats.

Vi vet sedan tidigare förundersökningar och en georadarundersökning (georadar liknar ett ekolod, men används för undersökning på land) att spåren efter Nya Lödöse i detta område är mindre tydliga än de stadsgårdar som vi grävt ut tidigare. Jag har därför inte förväntat mig en stadsmiljö med vägar, hus och gårdar, utan är nyfiken på hur det har sett ut här i utkanten av staden. Undersökningsområdet ligger inom Nya Lödöses förmodade utbredning.

Utgrävningarna kom igång under slutet av februari när entreprenören skulle förbereda arbetet att bygga en tunnel ner under pendeltågspåret. Inför arbetet var man tvungen att ta bort en betongplatta som låg kvar som fundament för ett spinneri som revs på 1960-talet. Helt enligt ritningarna för spinneriet kom ett stort antal tätt satta pålar av gran fram under betongplattan. Dessa pålar har legat som stabilisering för huset och betonggrunden, marken här i området är mycket sank och behöver stabiliseras. Pålarna var nerslagna med cirka en meters mellanrum och däremellan förväntade vi oss att det skulle komma bevarade kulturlager från Nya Lödöse eller tiden därefter.

I bild syns de stora pålarna på vilka betonggrunden för spinneriet har legat. Foto: Markus Andersson.

Nya Lödöses södra stadsgräns

 I snöblandat regn övervakade vi arbetet med att rensa bort rivningsmaterial och sprängsten mellan pålarna. Efter avslutat arbete kom min kollega som övervakat det sista i rensningen och bad mig titta på några pinnar som hon trodde var "lite äldre". Och mycket riktigt - dessa få, nästan helt vattentäckta pinnar som överlevt under spinneriets betonggrund, skulle visa sig vara en liten del av Nya Lödöses södra stadsgräns i form av en palissad (pålkonstruktion)! 

Med gott mod tog två av mina kollegor tag i uppgiften att undersöka detta vidare medan jag själv var tvungen att färdigställa ett annat arbete, så för mig var det spännande att höra vad de kom fram till! Om detta arbete får ni läsa om i kommande artikel!

Det mindre pålverket från Nya Lödöse ses mellan större 1900-talspålar. Foto: Markus Andersson.

Pia Svensson

Arkeolog

Publicerat:
14 apr 2015

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer