Ett pålverk i Nya Lödöse
Söder om Säveån har vi hittat Nya Lödöses södra stadsgräns.

Så var arbetet med södra sidan av Nya Lödöse igång!

Jag har förmånen att återigen vara lagledare för ett arbetslag under utgrävningarna. Vi skall tillsammans undersöka ett område söder om Säveån som idag är en parkeringsplats.

Vi vet sedan tidigare förundersökningar och en georadarundersökning (georadar liknar ett ekolod, men används för undersökning på land) att spåren efter Nya Lödöse i detta område är mindre tydliga än de stadsgårdar som vi grävt ut tidigare. Jag har därför inte förväntat mig en stadsmiljö med vägar, hus och gårdar, utan är nyfiken på hur det har sett ut här i utkanten av staden. Undersökningsområdet ligger inom Nya Lödöses förmodade utbredning.

Utgrävningarna kom igång under slutet av februari när entreprenören skulle förbereda arbetet att bygga en tunnel ner under pendeltågspåret. Inför arbetet var man tvungen att ta bort en betongplatta som låg kvar som fundament för ett spinneri som revs på 1960-talet. Helt enligt ritningarna för spinneriet kom ett stort antal tätt satta pålar av gran fram under betongplattan. Dessa pålar har legat som stabilisering för huset och betonggrunden, marken här i området är mycket sank och behöver stabiliseras. Pålarna var nerslagna med cirka en meters mellanrum och däremellan förväntade vi oss att det skulle komma bevarade kulturlager från Nya Lödöse eller tiden därefter.

I bild syns de stora pålarna på vilka betonggrunden för spinneriet har legat. Foto: Markus Andersson.

Nya Lödöses södra stadsgräns

 I snöblandat regn övervakade vi arbetet med att rensa bort rivningsmaterial och sprängsten mellan pålarna. Efter avslutat arbete kom min kollega som övervakat det sista i rensningen och bad mig titta på några pinnar som hon trodde var "lite äldre". Och mycket riktigt - dessa få, nästan helt vattentäckta pinnar som överlevt under spinneriets betonggrund, skulle visa sig vara en liten del av Nya Lödöses södra stadsgräns i form av en palissad (pålkonstruktion)! 

Med gott mod tog två av mina kollegor tag i uppgiften att undersöka detta vidare medan jag själv var tvungen att färdigställa ett annat arbete, så för mig var det spännande att höra vad de kom fram till! Om detta arbete får ni läsa om i kommande artikel!

Det mindre pålverket från Nya Lödöse ses mellan större 1900-talspålar. Foto: Markus Andersson.

Pia Svensson

Arkeolog

Publicerat:
14 apr 2015

 

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer

7 mar 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning
Läs mer

28 feb 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Keramik

En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland
Läs mer