En sko i läder
I slutet av förra veckan hittade vi en lädersko från Nya Lödösetid. Fina detaljer såsom hål för sytråd och skosnöre är fortfarande synliga!

En sko söder om Säveån

Den 26e mars regnade det från sidan, som så ofta sker här på Västkusten. Efter lunch skulle vi åter bege oss ner i schaktet där vi stött på en pålverk som vetter mot Nya Lödöses vallgrav i söder.

Plötsligt fick vi syn på en bit gammalt läder med hål för sömmar precis intill schaktkanten. I en jordhög låg resterna av en sko från Nya Lödösetid! Jordmassorna som skon låg i kom från omrörda lager som schaktats bort ovanför pålkonstruktionen. Förmodligen har läderskon flyttats runt under tidens gång i och med uppförandet av moderna byggnader och nya pålverk för att stabilisera marken, och slutligen hamnat i en jordhög efter en liten tur i skopan tillhörande en av våra grävmaskiner.

Skon har packeterats så att den ska hålla formen efter att den torkat

Fina detaljer såsom skosnöre och hål för sytråd syns än idag

Tyvärr så går det inte att ge skon ett rumsligt sammanhang i efterhand, det enda vi vet om den är att den förmodligen är från tiden runt femtonhundratalet. Skon har fått en snabb men varsam behandling av vår konservator, och nu så kommer den att få en permanent plats i vår låda med visningsfynd!

Pia Svensson
Arkeolog

Publicerat:
2 apr 2015

Publicerat av:
Imelda Bakunic Fridén, Arkeolog

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse
Fynd
Konservering
Visning

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer