Spaden i marken

Vi som grävde i Gamlestaden 2013 och 2014 har fått förtroendet att fortsätta även detta år. Nu ska vi undersöka ett område som gränsar till dem vi undersökte 2013–14 och ett område söder om Säveån, precis i den södra utkanten av Nya Lödöse.

Norr om Säveån

I området norr om Säveån kommer vi nära både Säveåns strand och strandkanten av den del av Göta älv som grundades upp under 1800-talet. Idag går järnvägen och spårvägen mot Angered över den gamla åarmen. Från Sixten Strömboms utgrävningar på 1910-talet vet vi att här finns timmerkistor i strandkanten av samma slag som vi hittade 2013, men här verkar de vara bättre bevarade och några av dem har stenläggningar ovanpå. Vi hoppas få en bättre uppfattning om vad syftet var med att bygga de här konstruktionerna – handlade det om att få mera markyta, att få en stabil strandkant, möjlighet att lägga till med mindre båtar eller något annat? Var det öppna ytor eller låg här byggnader?

Lite längre österut kommer vi kant i kant med undersökningarna 2013 och 2014 och här kommer vi att fortsätta undersöka själva stadsbebyggelsen med byggnader, gårdsplaner och gator. Några tomter som vi bara undersökt delar av tidigare kommer vi nu att kunna få en helhetsbild av.

Landeriet Marieholm undersökte vi delar av redan 2013 och vi kommer av allt att döma att stöta på fler lämningar av landeribyggnader också i år.

Söder om Säveån

Söder om Säveån kommer vi att gräva i området vid stadsgränsen, kring stadens vall och vallgrav. Vi vill få veta mera om hur området i stadens ytterkanter användes. Vi undrar också när och hur vallgraven kom till. Under Gustav Vasas tid ska vallen ha rasat – kommer vi att kunna se spår av detta och kanske av ombyggnader och förstärkningar?

Utgrävningsområde 2015

Här är en karta över Gamlestaden. Öst-västligt i bild löper Säveån. Den nord-sydliga spårvägen är Angeredsbanan, där löpte en arm av Göta älv innan den dränerades på 1800-talet. De grönmarkerade områdena grävdes ut under 2013-2014. De blåmarkerade områdena ska grävas ut under 2015.

FAbrik

I området söder om Säveån kommer flera byggnader i området runt "Gamlestadens fabriker" stå kvar. Vi kommer att undersöka intilliggande ytor som ska exploateras för nya byggnationer. Foto: Christina Rosén.

Frågeställningar 2015

Under de två säsonger som gått har vi lärt oss väldigt mycket om Nya Lödöse. Inför den nya säsongen har vi därför kunnat utveckla våra frågeställningar och vara mer precisa än tidigare. Några punkter som vi framför allt kommer att fördjupa oss i är:

  • Hur gick det till när Nya Lödöse anlades och hur användes stadsområdet innan staden byggdes? Hur såg det ut i området runt staden på 1400-talet?
  • Vi vill veta mera om livet i staden; hur olika delar av staden har sett ut, varför det är så stora skillnader mellan olika tomter och gårdar, hur människor har rört sig i staden och om levnadsvillkoren för olika grupper av människor. Mat och måltider är också något vi vill fördjupa oss mera i och det hänger ju samman med frågan om odling och djurhållning i staden.
  • Hur har människorna i Nya Lödöse samspelat med omvärlden? Varifrån har staden hämtat sina råvaror? Vilka människor på andra platser har man haft kontakt med? Vi vill också titta på inflyttningen till staden. Varifrån kom stadsborna egentligen? Kan vi se spåren av olika inflyttade grupper i hur de organiserat sina gårdar eller i deras avfall?
  • Slutligen vill vi fortsätta att undersöka vad som hände efter stadstiden? Resultat från 2014 antyder att byggnader från Nya Lödöse kan ha stått kvar och använts även efter avhysningen av staden 1624. Hur mycket av den gamla stadens strukturer levde kvar in i nästa fas trots att Göteborg byggdes, då flera landerier anlades på det gamla stadsområdet i Nya Lödöse?

Organisation under 2015

Vi börjar gräva i februari och kommer att hålla på en bit in på hösten. Vi håller tummarna för att Göteborgsvintern ska vara fortsatt mild när vi sätter spaden i marken! Efter två säsongers samarbete mellan UV väst, Bohusläns museum/Västarvet samt Rio Göteborg natur- och kulturkooperativ är vår projektorganisation bättre än någonsin. I vårt arbetslag finns allt från arkeobotaniker, fyndspecialister, osteologer, konservatorer till kommunikatörer och fotograf. I den publika delen av projektet finns utrymme för såväl nylansering av vår hemsida, guidade turer, videodokumentation och mycket mer! I år kommer, till vår stora glädje, Göteborgs stadsmuseum att vara en nära samarbetspartner i såväl publika som arkeologiska företaganden.

Vi hoppas att ni vill följa vårt fortsatta arbete!

Christina Rosén

Projektledare

Publicerat:
13 jan 2015

Publicerat av:
Christina Rosén, projektledare

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer