Ett läderplagg ser åter dagens ljus - del II

"Av de drygt 500 gravar som då hade grävts fram var denna en av två innehållandes bevarade delar av kläder eller liksvepning..."

På Nya Lödöses bortglömda kyrkogård hittades sommaren 2013 kvarlevorna efter en person som hade blivit gravlagd i något som verkade vara ett klädesplagg. Av de drygt 500 gravar som då hade grävts ut var denna en av två individer som hade bevarade delar av kläder eller en liksvepning och det beslutades att kvarlevorna skulle undersökas närmare.

Ben, plagg och en hel del jord packade vi in som ett stort preparat av gipsbindor, fiberduk och gladpack, varefter det transporterades till Studio Västsvensk konservering (se den första artikeln Ett läderplagg ser åter dagens ljus). Fram till konservatorernas vidareundersökning placerades kvarlevorna i en för ändamålet avsedd frys. Låga temperaturer bromsar nämligen nedbrytningsprocessen som annars snabbt sätter igång. Det skyddar det organiska materialet från att torka ut och hejdar mikrobiologisk aktivitet.

När det blev dags att ta fram plagget tog vi stegvis bort jordmassorna med hjälp av spatlar och borstar och lädret separerades från benen. Kvarlevorna skickades till osteologen för vidare undersökning medan vi konservatorer arbetade vidare med läderplagget som vid en första bedömning endast bestod av två ärmar utan något sammanhållande bakstycke.

Konservatorer rengör lädret efter friläggning.

 

En del av "plagget" efter utslätning.

Ärmarna rengjorde vi försiktigt från jord och smuts för att därefter släta ut det. Varje enskilt läderstycke mättes under friläggningen noga upp och ritades på rutigt mönsterpapper i full skala. Genom en enkel provning av mönsterdelarna (med pappersmönstret) har vi kunnat göra en säker identifikation av åtminstone en ärm (en vänsterärm). Flera fragmentariska stycken har förblivit oidentifierade; vissa skulle kunna tolkas som delar av både bak- och framstycken. I lädret finns tydliga stygnmärken efter olika typer av sömmar, men inga rester efter tråd har hittats. På några ställen fanns delar av passpoaler - smala läderremsor som ligger mellan sömmar så att de blir till fina detaljer och dekor. På två av delarna finns medvetet gjorda hål (4 + 2) och märken efter tränsar - en form av stygn som används för förstärkning kring hål.

De olika delarna ritade på mönsterpapper.

För att kunna bevara materialet för framtida forskning behandlade vi det därefter med PEG (ett ämne som ersätter vattenmolekylerna i cellmembranen på organiska material så att dessa inte kollapsar och deformerar föremålet när det torkas) för att slutligen vakuumfrystorka plagget.

De bevarade delarna är för nedbrutna och fragmentariska för att kunna göra en säker tolkning av materialet och komma fram till vad det är för slags dräktdelar plagget består av. Det behövs mer forskning på liknande fynd från samma tidsperiod för att komma vidare i vår tolkning av plagget från Nya Lödöse.

Preparatet före och under friläggningen av lädret. 

Vivian Smiths

Konservator

Publicerat:
17 nov 2014

Kategorier:
Analys
Fynd
Konservering

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer