Gravarna är många men gravgåvorna få

När den arkeologiska undersökningen av Nya Lödöses kyrkogård nu går mot sitt slut kan vi konstatera att gravarna har varit många, till och med fler än vad vi väntade oss från början.

Över 160 gravar har undersökts och dokumenterats under årets säsong vilket kommer att ge oss värdefull kunskap om Nya Lödöses invånare. Ålder, kön och sjukdomar är bara en del av den information som de osteologiska analyserna av skeletten kan ge oss. Frågor kring bland annat kost, förutsättningar under barndomstiden och förslitningsskador kommer också att kunna besvaras. På det sättet ger gravarna mycket demografisk information men på det indivduella planet är skeletten ändå förhållandevis anonyma. Till stor del beror detta på att gravgåvor, i enlighet med den kristna traditionen, är mycket få. Därför har de gravar där det faktiskt förekommit föremål blivit lite extra speciella för oss arkeologer.

Betydelsefulla pärlor

I en grav hittades 22 små bruna pärlor av ben. På grund av färgen var de svåra att upptäcka i jorden med blotta ögat, varför de flesta fick vattensållas fram. Pärlorna, som har två olika storlekar, kommer från ett radband och eftersom de hittades i närheten av skelettets bäcken och ena arm är det troligt att den döde haft radbandet i handen. Detta är den tredje graven som innehållit ett radband, liknande pärlor hittades redan under förra årets undersökning. Till utseendet kan de tyckas ganska oanseliga men på grund av sin betydelse är pärlorna mycket intressanta.

Träpärlor från radbandet

Böner på ett snöre

Som hjälpmedel vid bön brukar radbanden idag främst associeras med katolicismen även om de förekommer inom flera trossamfund. Radbandet kan bestå av pärlor, kulor eller liknande, ibland även ett krucifix, och används för att hålla räkning på olika böner. Det mest kända radbandet är rosenkransen som med hjälp av små och stora pärlor delas in i dekader, där varje dekad består av ett Fader Vår, tio Hell Maria och ett Ära Vare Fadern. Rosenkransen är sluten som en cirkel men det förekommer också andra typer av radband som till exempel paternoster med bönen Fader Vår som är uppträtt på ett rakt snöre. Radbanden blev en del av den kristna religionsutövningen under medeltiden och tros ursprungligen härröra från hinduismen. Ordet radband kommer från det fornnordiska ordet rav som betyder bärnsten, vilket pärlorna ofta tillverkades av.

Foto: Adolfsson, Thomas / Nordiska museet*

En personlig och symbolisk gravgåva

Pärlorna i graven väcker frågor kring vem den här personen var. Kan det röra sig om en präst som låg begravd här eller en särskilt from kristen, eller finns det någon annan anledning till att just den här personen fick ett radband med sig i graven när så många andra saknar gravgåvor över huvud taget? Radbandet har dock inte enbart haft en personlig betydelse för den döde utan har i hög grad också en stark religiös innebörd. Som en symbol för bönen speglar radbandet kristen tro och kyrkans inflytande i såväl detta livet som i livet efter döden.

Jessica Andersson

Arkeolog

*Bild hämtad från: http://digitaltmuseum.se/things/radband/S-NM/NM.0251926?name=Radband&search_context=1&count=16&pos=14

Publicerat:
8 sep 2014

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer