Glaset från Nya Lödöse

Registreringen av fyndmaterialet från förra årets undersökningar börjar nu bli klar och det är dags att påbörja rapportarbete och fördjupade analyser av fynden.

Passglas

Den överlägset största fyndkategorin utgörs av keramik, därefter följt av metallföremål och på tredje plats hittar vi glasföremål. Att föredelningen ser ut som den gör beror dels på bevarandeförhållanden men också på hur avfallshanteringen har fungerat samt vilka grävmetoder man använder vid undersökningen. Även om antalet glasskärvor är relativt många är skärvorna är små och svårupptäckta. Glaset kommer från såväl glaskärl som fönster.

Passglas var den vanligaste typen av glaskärl i Nya Lödöse. Det var ett högt smalt glas med tvärgående glastrådar. Glastrådarna gjorde att man kunde se hur mycket som hälldes upp i glaset och hur mycket var och en drack när glaset skickades runt bordet. Glaset användes främst för att dricka öl ur. Till vänster ser vi ett tyskt passglas från 1600-talet. Många glasskärvor från Nya Lödöse påminner om detta glas.

Andra typer av glas har formblåst optisk dekor eller dekor av pålagda "noppor". Det förekommer även en del skärvor med vita glastrådar i och målad emaljdekor samt flera skärvor av blått glas.

De exklusivaste glasen vid den här tiden tillverkades i Venedig. Glaset var helt klart och ofärgat. Vid den här tiden hade vanligen hade det nordeuropeiska glaset en svagt grön ton i glasmassan på grund av användningen av pottaska vid tillverkningen, det så kallade Waldglaset, eller på svenska "skogsglas". Det venetianska glaset kopierades på flera platser på kontinenten. Sådana kopior av venetianskt glas hittar vi i Nya Lödöse.

Först under av 1500-talets senare del grundas de första glasbruken i Sverige och de blev succesivt fler under 1600-1800-talet.

Frågeställningar som vi vill studera:

  • Ökar konsumtionen av glaskärl med tiden? Speglar en ändrad glaskonsumtion nya mat- och dryckesvanor?
  • Skiljer sig glaskonsumtionen mellan olika stadsgårdar i staden?
  • Hittas glaskärlen på andra platser än exempelvis keramiken, inomhus eller utomhus, på golv eller i avfallslager? Vad säger det om avfallshanteringen?
  • Hur vanligt har det varit med fönster i husen, i vilka typer av hus eller rum har man haft fönster och varför?

Jeanette Gustavsson

Arkeolog

Publicerat:
16 jun 2014

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Fynd
Konservering

 

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer

7 mar 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Våra vanligaste kärlglas och en udda fågel!

Vackra glasbitar ifrån Nya Lödöse funna under 2017 års grävning
Läs mer

28 feb 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Keramik

En pilgrimsflaska från Siegburg

En pilgrimsflaksa funnen i Nya Lödöse som är tillverkad i Tyskland
Läs mer