Välkommen in i Nya Lödöse!

Stadstomterna som vi grävde ut under 2013 har för första gången tolkats i 3D. Här presenterar vi hur det kan ha sett ut i bostadskvarteren.

Illustrationerna visar de äldsta bebyggelsefaserna i Nya Lödöse. Detta är en första tolkning av hur stadstomterna kan ha sett ut och den bygger på undersökningarna 2013. Vissa element är spekulativa. Det vi med säkerhet vet är husens grundmått på marken, däremot är det svårare att säga hur husens tak har varit konstruerade. Det finns vissa ledtrådar som underlag för våra tolkningar av tak och höjd - rester av tak av näver och torv har till exempel hittats i raseringslager inuti hus. En av byggnaderna tror vi har varit ett tvåvåningshus, där hittade vi en annorlunda stenläggning intill huset som kan ha legat under en eventuell loftgång. Även i portgången på gårdsplanen stötte vi på stenläggningar som skiljer sig från vad vi känner igen från andra hus. Det kan mycket väl ha funnits flera tvåvåningshus.

Vi har redan nu vissa teorier om hur de olika husen och byggnaderna har använts – fähus, bostadshus, brygghus, andra ekonomibyggnader etc. När alla analyser är färdiga och sammanställda kommer utförligare resultat om stadsgårdarna att presenteras! Husen som grävs ut i skrivande stund samt kyrkan kommer också att få plats på 3D-kartan.

Kartan som är underlag för modellen.

 

Bostadskvardeten sedda från nordost.

Från sydväst.

Från väst.

Sett från söder.

Södra gatan sedd österifrån.

"Stadsgård 3" sedd från norr.

"Norra gatan" sedd från norr.

Illustrationer: Mattias Öbrink

Arkeolog och fältledare

 

Text: Clara Alfsdotter

Arkeolog och osteolog

Publicerat:
29 maj 2014

Kategorier:
Analys
Bebyggelse
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

18 feb 2018

Arkeologi, Fynd, Föremål, Historia

Grillning i Nya Lödöse


Läs mer

6 feb 2018

Arkeologi, Förmedling

Arkeolog specialiserad på 3D-visualisering

Carolina Ask
Läs mer

26 jan 2018

Arkeologi, Historia

Historikern

Daniel Larsson
Läs mer