Välkommen in i Nya Lödöse!

Stadstomterna som vi grävde ut under 2013 har för första gången tolkats i 3D. Här presenterar vi hur det kan ha sett ut i bostadskvarteren.

Illustrationerna visar de äldsta bebyggelsefaserna i Nya Lödöse. Detta är en första tolkning av hur stadstomterna kan ha sett ut och den bygger på undersökningarna 2013. Vissa element är spekulativa. Det vi med säkerhet vet är husens grundmått på marken, däremot är det svårare att säga hur husens tak har varit konstruerade. Det finns vissa ledtrådar som underlag för våra tolkningar av tak och höjd - rester av tak av näver och torv har till exempel hittats i raseringslager inuti hus. En av byggnaderna tror vi har varit ett tvåvåningshus, där hittade vi en annorlunda stenläggning intill huset som kan ha legat under en eventuell loftgång. Även i portgången på gårdsplanen stötte vi på stenläggningar som skiljer sig från vad vi känner igen från andra hus. Det kan mycket väl ha funnits flera tvåvåningshus.

Vi har redan nu vissa teorier om hur de olika husen och byggnaderna har använts – fähus, bostadshus, brygghus, andra ekonomibyggnader etc. När alla analyser är färdiga och sammanställda kommer utförligare resultat om stadsgårdarna att presenteras! Husen som grävs ut i skrivande stund samt kyrkan kommer också att få plats på 3D-kartan.

Kartan som är underlag för modellen.

 

Bostadskvardeten sedda från nordost.

Från sydväst.

Från väst.

Sett från söder.

Södra gatan sedd österifrån.

"Stadsgård 3" sedd från norr.

"Norra gatan" sedd från norr.

Illustrationer: Mattias Öbrink

Arkeolog och fältledare

 

Text: Clara Alfsdotter

Arkeolog och osteolog

Publicerat:
29 maj 2014

Kategorier:
Analys
Bebyggelse
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer