Gårdagens sopor blir dagens fynd

I skrivande stund pågår utgrävningar av fler hus i Nya Lödöse.

Till skillnad från de hus som undersöktes förra året så tycks dessa ligga i öst-västlig riktning istället för nord-sydlig. Intill husen håller en gårdsplan på att grävas klart, den har existerat i minst två generationer under Nya Lödöse-tid, något som kulturlagren avslöjar. Jämte stadstomterna har en gata löpt.

Veronika undersöker gårdsplanen

Välstädade hus och sophantering

Inuti de två hus som nu undersöks har det till synes varit väl urstädat när de gått ur bruk. I golvlagren hittas endast ett fåtal fynd och fragment. Avfall från hushållen har slängts i en smal vret som utgörs av mellanrummet mellan husen. Paradoxalt nog så är det ofta avfall som ger de rikaste arkeologiska resultaten eftersom att det är just sopor folk lämnar efter sig när de lämnar en plats. Dessutom så bevaras saker och ting väl i organiska och fosfatrika lager som gärna bildas på en avfallsplats.

I vreten mellan husen har arkeologerna samlat inett rikt fyndmaterial. Däribland finns ett flertal välbevarade keramikfragment, ibland näst intill hela kärl. Det tyder på att det man slängt i vreten inte har trampats runt och fragmenterats särskilt mycket utan legat ganska ostört. Kanske har ett kärl endast gått i två bitar, slängts i vreten, och sedan blivit liggande. Ett rikt benmaterial från mindre djur fanns också i vreten, de flesta har kommit fram vid vattensållning. Bland djuren finns mycket fisk, bland annat sill och gädda, men även små däggdjur såsom råttor. Det vi ser är förmodligen en kombination av matavfall och små djur som levt på människornas sopor.

Vreten mellan husen

 

En halv gryta i lergods som antagligen använts till matlagning. Det är ett mycket vanligt fynd i 1500-talslager.

 

Clara Alfsdotter

Arkeolog och osteolog

Publicerat:
22 maj 2014

 

1 nov 2017

Förmedling, Projekt

Formgiven av

Lisa Larsson och Lena Troedson
Läs mer

18 okt 2017

Arkeologi, Projekt

Bakom Staden Nya Lödöse

Vilka är det som arbetar bakom logotypen Staden Nya Lödöse?
Läs mer

4 okt 2017

Arkeologi, Projekt

Projektledning

Vilka leder projektet Staden Nya Lödöse?
Läs mer