Grävning under spår och tidspress

Under veckan före påsk och under påskhelgen ställdes spårvagnstrafiken mot Kortedala in.

Orsaken var att det var dags att koppla in den nybyggda sträckningen i Gamlestadsvägen som ska användas medan Gamlestadstorget byggs om. Självklart innebar detta även att vi arkeologer var med på ett hörn!

Eftersom spårvägen var byggd rakt över Nya Lödöses kyrkogård misstänkte vi att gravar kunde finnas kvar under banvallens makadam. Nu skulle den gamla banvallen grävas ur för att en ny skulle byggas. Detta skulle dessutom ske under ett intensivt arbetspass under en helg. När vi grävde mellan spårvägen och Säveån under hösten 2013 fanns några halva gravar, de var kluvna av den spont (nedslagna järnplåtar) som fanns utmed banvallens södra sida. Nu skulle vi få undersöka området norr om sponten. Klockan 14 på lördagen var den första arkeologen på plats för att se på när banvallen grävdes bort. Först kom ingenting, sen kom ingenting, men efter ett tag började en smal remsa av kvarvarande arkeologi utmed sponten.

Vi schaktade vidare mot väster. Flera gravar som skadats av tidigare grävarbeten fanns här. I övrigt verkade alla spår av kyrkogården vara bortgrävda. Det blev mörkt, och började regna. Den yta där det fanns gravar kvar vidgades när vi kom längre åt väster, här fanns flera hela gravar och en tom, trasig kista. Inte förrän kl 22 fick vi gå hem.

En halv likkista framkom under lördagens schaktningsarbete

I bilden syns en stackars Nylösing som fått sin grav klyvd av järnsponten som har säkrat markområdet runt banvallen för Kortealabanan.

Redan kl 6.30 på söndagen var tre arkeologer på plats igen. Ytan där gravar fanns kvar blev större och hela dagen grävde vi gravar i en rasande fart. Vi märkte att gravarna låg samlade i grupper där de låg i princip på varandra, mellan dessa grupper kunde det vara tomt. Det var väldigt många barn och unga som var begravda här. Runt klockan 18 på söndagen var vi klara och summa summarum blev det 22 gravar och en tom kista vi undersökte!

Nu är det nya spåret på plats, och arbetet med att analysera skeletten kan börja. 

Mattias Öbrink

Fältledare

Det grävdes med stora skopan!

Publicerat:
8 maj 2014

Kategorier:
Arkeologi
Fynd
Osteologi
Projekt

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer