En massgrav och en massaker – våld i Nya Lödöse

Nya Lödöse låg i en brytpunkt mellan Sverige, Norge och Danmark, och området var periodvis oroligt.

För invånarna i staden måste denna otrygghet blivit en naturlig del av vardagen. Hotet om våld och ond bråd död var verkligt. Ett tiotal meter väster om kyrkans torn, och mer eller mindre mitt framför den väg som ledde fram till kyrkan, hittade vi i somras de högst påtagliga spåren av just en sådan våldsam händelse i stadens historia. I en massgrav låg fem män nedslängda ovanpå varandra. 

Massgraven. I förgrunden två av de gravlagda männen.

Gravskick

Förra året undersökte vi nästan femhundra gravar på Nya Lödöses kyrkogård, och gemensamt för dem alla var med vilken omsorg man begravt de döda. Vid alla begravningar har man noggrant följt vissa regler.  Den kristna traditionen påbjuder att kroppen begravs med huvudet i väster, så att man ska kunna se solen gå upp i öster på den yttersta dagen. Oftast har man lagt armarna i kors över bröstet eller magen. De döda männen i massgraven har inte behandlats med samma respekt. De två män som först placerats i graven låg förvisso ordnade med armarna över bröstet. Men de återstående tre personerna verkade därefter ha släppts ner i graven, för armarna låg där de fallit, under eller längs med kroppen. Två av männen låg ovanpå de andra, och på "fel håll". De låg alltså med huvudet i öster.

Osteologisk analys avslöjar

Efter att en av våra osteologer, Maria Vretemark, tittat närmare på benen från graven så får vi veta mer om vilka människorna i graven var. Tre av männen var mellan 40 och 50 år gamla när de dog. De andra två männen var något yngre, den ena drygt 20 år och den andra mellan 30 och 40 år. Alla var de runt 170 cm långa. Det fanns tydliga spår av våld. Minst tre av männen har dött av huggskador mot huvud och hals. Våldet har varit besinningslöst. En av de äldre männen har huggits två gånger över vänster tinning och avslutningsvis har ett hugg gått genom vänster öra och nästan skiljt huvudet från kroppen. Vart och ett av huggen har varit dödande. En annan av de äldre männen har ett hugg mot höger tinning och ett mot bakhuvudet. Förmodligen har alltså attacken skett bakifrån. Inget av huggen har dock varit nog för att döda mannen, istället är det ett sista hugg framifrån mot halsen som avslutat hans liv.

Massgraven med de fem männen. I väster var graven delvis störd av en yngre grav, och därför saknar två av de gravlagda huvud.

I graven fanns inga föremål som kunde ge ytterligare upplysning om vilka männen varit, eller ge en närmare datering till den våldsamma händelsen som måste ägt rum i Nya Lödöse. I de historiska källorna finns uppgifter om en alldeles särskilt otäck tilldragelse i stadens historia. Den 26e februari 1612 intog svenska soldater den för tillfället danska staden. De danska styrkorna utgjordes dels av tyska legoknektar, och dels av norska bondesoldater. Vid danskarnas kapitulation gick legoknektarna fria, men bondesoldaterna gick ett grymt öde tillmötes. Legoknektarna anslöt sig snabbt till den svenska hären, och bondesoldaterna ställdes upp på led inne i kyrkan (!) där de avrättades av sina forna stridskamrater. Från avrättningen finns vittnesmål, som avslöjar hur de 300 norska soldaterna skjutits och huggits till döds inne i kyrkan (Bengtsson 2002).

Männen i massgraven var sannolikt inte norska bondesoldater. Kropparna efter massakern i kyrkan begravdes kanske inte på kyrkogården. Det var inte alla som begravdes i vigd jord, och döda fiendesoldater begravdes möjligen utanför staden. Men graven med de nedhuggna männen och vittnesuppgifter om avrättningen av de tillfångatagna soldaterna inne i kyrkorummet säger något väldigt viktigt om livet i Nya Lödöse. Staden och dess närområde utgjorde skådeplats för många stridigheter, belägringar och skövlingar under stadens livslängd. Människornas vardagsliv i staden måste ha präglats av en otrygghet, som är att jämföra med livet för människorna i många krigszoner i vår egen samtid.

Emma Maltin

Osteolog och arkeolog

 

Skriftlig källa: Bengtsson, Kristina. 2002. Häradsbladet, Tanums Hembygdsförening, nummer 3.

Publicerat:
29 apr 2014

Kategorier:
Osteologi

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer