Kvinnoliv i Nya Lödöse del 3

Historien om Gröna Malin ger ännu en bild av kvinnors liv i Nya Lödöse.

Hon dyker upp i tänkeböckerna på 1590-talet och vi får inget veta om hennes bakgrund. Först ser vi henne som vittne i ett ärende om stöldgods. Sedan står hon själv som anklagad, den 8 juni 1594:

"Samma dag blev förd för rätten gröna Malin och henne tillfrågat att vi hon är icke ut ur staden, som hon ofta har förvist varit för sitt snapperi och horeri skull, ... så vad hon oftare kommer in i staden, ska hon mista livet, som hon sig ock förpliktat haver."

På modern svenska: Malin har blivit förvisad ur staden för att hon snattat och horat. Rätten undrar varför hon fortfarande är kvar och poängterar att om hon återvänder ska hon dömas till döden. Malin blir dock kvar och en vecka senare, den 14 juni, förs hon till rådhusrätten igen.

"Blev gröna Malin samma dag tillspord om hon haver legat med nogra äkta män här i staden, ... Vilket hon härtill svarade, att hon vet av ingen äkta man att säga i hordom; blev henne ock tillfrågat hur ofta hon varit staden förvist, så bekände hon att hon haver varit tre resor förvist och icke haver hållit sin förvisning, och bekände hon att hon är havandes och går med Tiem Pethirssons barn."

Har hon legat med några gifta män i staden? Nej, säger hon, hon kan inte peka ut någon som horkarl. Men hon väntar barn med Tim Pettersson, som själv dyker upp några gånger i rådhusrätten, inblandad i mål som har med fylleri och ekonomiska tvister att göra, bland annat hade han en obetald skatteskuld. Sedan, ännu en gång, den 26 juni:

"Blev åter fjärde gången gröna Malin förd för rätten och haver hon tre resor varit staden förvist och benådad för sitt snapperi och horeri skull. Efterty hon nu icke kunne hålla sig utur staden ... have de gode män, borgmästaren och råd, för gode mäns böns skull ännu benådat henne livet, som hon sig till förne förpliktat haver, och med ett lideligt straff vid kåken och ännu staden och landet förvist, och om hon oftare kommer här in i staden, så skall hennes rätta straff stå öppet utan nåder."

Detta är det sista vi ser av gröna Malin. Hon avvisas ur staden än en gång, men borgmästaren och de andra i rådet har bevekts av andras böner och dömer henne inte till döden nu. Hon ska straffas vid kåken, skampålen, och sedan lämna staden. Återvänder hon, hotar ett dödsstraff.

I anslutning till kyrkan hittade vi under förra säsongen vad som i fält preliminärtolkades som en skampåle. Var det möjligen här som rådhusrättens straff avtjänades?

Det finns så många frågor här. Vem var hon och varför envisades hon med att stanna kvar i staden, trots att hon förvisats flera gånger? Var staden hennes enda fasta punkt i tillvaron? Hur gick det med barnet hon bar? Och vart tog hon vägen sedan? Vi kommer antagligen aldrig att få veta. Men gröna Malins öde visar hur utsatt en kvinna var när hon inte hörde hemma i ett hushåll och inte hade den gifta kvinnans eller änkans självklara position.

Christina Rosén

Projektledare

Publicerat:
21 apr 2014

Kategorier:
Arkeologi

Taggar:
Lödöse

 

25 jun 2018

Analys, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

En tobaksrökande yngling

Första skelett med 'pipmärke' funnet i Nya Lödöse
Läs mer

25 maj 2018

Arkeologi, Bebyggelse, Projekt

Stadsgård 1-4

Vad vet vi hittills om stadens uppbyggnad?
Läs mer

14 mar 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

Den osteologiska paradoxen

Osteolog Cathrine Andersson Färnström berättar
Läs mer