Senaste nytt från pågående utgrävning

I skrivande stund är tre arkeologer igång med årets första slutundersökning i Gamlestan. Till att börja med undersöker vi en yta där det tidigare har stått en bensinstation.

På platsen finns i dag endast den gjutna betonggrunden kvar som vittnar om mackens existens. Till vår stora lättnad är marken inte så förorenad som vi hade väntat oss. Restmassorna från diesel och dylikt har lyckligtvis samlas upp i en avskild cistern. Utöver att vår arbetsmiljö är godkänd att vistas i så innebär den minimala förstörelsen även att de arkeologiska lämningarna på ytan är välbevarade.

Stenläggningen. Foto: Elisabet Schager.

Hittills så har arkeologerna hittat en stenlagd gång eller väg, förmodligen förlängningen på en väg som vi grävde ut förra året i anslutning till bostadskvarteren. Den del av stenläggningen som har rensats fram i dagarna tycks dock ha en välbevarad yngre fas som inte fanns (åtminstone inte bevarad) av vägen som undersöktes förra året. Mellan stenarna låg det bland annat delar av kritpipor. Kritiporna började tillverkas i Europa under slutet av 1500-talet och de användes till sedvanlig tobaksrökning. I Sverige är de vanliga att hitta i arkeoloigska material från 1600-talets andra hälft och framåt, och de är utmärkta som hjälp vid datering eftersom att pipornas utforming har ändrats mycket under tid. Då skaften på kritpiporna var långa och smala bröts de lätt av, varför det är vanligt att hitta bitar av kritpipsskaft. Man använde dock oftast sin pipa tills det endast var en liten stump av skaftet kvar.

Skaft från kritpipor som hittats i stenläggningen. Foto: Clara Alfsdotter.

Strax väster om stenläggningen undersöktes en yta i september förra året. Där fann vi bland annat rester av ett hus från Nya Lödöse-tid som brunnit, samt en bakugn. Då undersökningsområdet var mycket söndergrävt sedan tidigare så fanns endast den äldsta fasen av huset bevarat. Vi hoppas därför hitta mer intakta lämningar av huset och dess tomt under stenläggningen på den nu aktuella ytan. Vi tror mycket väl att delar av huslämningen kan finnas kvar i gott skick under vägen.


Clara Alfsdotter
Osteolog och arkeolog

Publicerat:
2 apr 2014

Kategorier:
Arkeologi
Bebyggelse
Fynd
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer