Sitter och nynnar på en fin gammal melodi…

Nu har jag suttit med registrering av yta "3:4", kyrkogårdsytan, sedan i höstas. Jag och mitt lag har ansvarat för att Nya Lödöse kyrka och kyrkogård skulle undersökas slutgiltigt under säsongen 2013, en säsong som blev mycken längre än vi någonsin hade kunnat ana.

Vi kom till ytan i mars när det stora tältet väl kommit på plats och hade fram till påsk på oss att gräva ut den sydvästra delen av kyrkogården och en diagonal genom kyrkan från sydvästra hörnstenen till nordöstra hörnet vid koret. Enligt dokumentationen från främst 1960-talets undersökning skulle ytan ända ner till kyrkans grund vara undersökt. Vi beräknade därför att vi skulle hinna med de kvarvarande gravarna, troligen runt 25-40 stycken, till påsk. Men ack vad vi bedrog oss...

 

Då det stora vita tältet var på plats. Tjälen höll sitt grepp om marken på kyrkogården. Foto: Markus Andersson

Spaden i marken

Den första tiden dokumenterades ytan sydväst om kyrkan. Ytan var till vår stora förvåning knappt undersökt alls. Lager, diken och en terrasskant av sten från landeritid (alltså tiden efter att Nya Lödöse övergavs som stad) lyftes för att vi senare skulle komma ner till Nya Lödöse kyrkogård. Arbetet var svårt eftersom att tjälen låg djup i marken. Vi fick tina område efter område med värmande elmattor. Det kom snart ett önskemål från vår entreprenör. Ett schakt på ca 5x5 meter skulle snabbt grävas mitt i kyrkogården för att det skulle "tryckas" ner en kabel genom hålet som skulle ledas upp ett par hundra meter längre sydost! Sagt och gjort., arbetslaget delades i hast upp inför arbetet. Några få personer tog tag i kyrkans grundkonstruktion och resterande kollegor koncentrerade sig på att undersöka gravarna i "tryckgropen". På de två-tre veckor det tog oss att gräva klart detta schakt överskred vi det planerade antal individer som uppskattats finnas på hela kyrkogårdsytan! Snabb matematik varskodde om cirka två individer per kubikmeter om tätheten av gravar var densamma som i detta schakt! Planeringen att klara av hela yta 3:4 till påsk suddades snabbt ut. Att svara på följdfrågan "Hur länge tror ni att det kommer ta?" visade sig plötsligt vara svårare än vi trodde. En massiv insats av det ursprungliga teamet, tillsammans med flera arkeologer som kallades in, gjorde att vi till slut kunde jubla över att ha avslutat den sista dagen på 3:4 en dag i september... strax efter påsk. Bara den delen av kyrkogården som vi undersökte resulterade i att 404 individer försiktigt undersöktes, dokumenterades och lyftes. Ytterligare cirka 80 gravar undersöktes på södra sidan om Kortedalabanan, men det är en annan historia.

Foto: Markus Andersson

Efterarbetet

Nu sitter jag alltså inne vid datorn och sammanställer alla lager, diken, störningar grundkonstruktioner och renoveringsfaser i och i anslutning till kyrkan, men framförallt alla dessa gravar. Arbetet med att undersöka de fysiska skeletten har vi överlämnat till osteologen och specialisten Maria Vretemark på Västergötalands Museum i Skara.
Medan jag kontrollera att alla inmätningar och relationer nu stämmer mellan de 404 gravarna fördriver jag tiden med att lyssna på musik och ibland även nynna på egna små favoriter. En nyupptäckt sådan är Ebba Gröns klassiker "800 grader", men med den nya textraden "400 gravar. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig..."

Vid tangentbordet,
Pia Svensson - smått rastlös teamleader för gänget på 3:4!

Arkeolog

Publicerat:
19 mar 2014

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Fynd
Osteologi
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer