Första utgrävningsveckan 2014

I strålande vårsol har den första arkeologiska undersökningen år 2014 dragit igång i Gamlestaden.

Att de arkeologiska utgrävningarna i Gamlestaden är bland Sveriges största stadsarkeologiska undersökningar någonsin kan man väl förstå när man anländer till Gamlestadstorget i Göteborg. I ett virrvarr av spårvagnslinjer, grävmaskiner, byggbaracker och stora avspärrade ytor bygger Skanska för fullt på de ytor som vi lämnade efter oss så sent som i november.

Efter att ha strövat några varv runt Skanskas pågående nybyggnationer utan att skymta någon arkeolog ringer jag till en av mina tre kollegor som deltar i årets första utgrävning. "Vi är här vid kyrkogården, fast nere vid spårvagnarna." svarar Emma. "Jaha, jag kommer dit!", svarar jag. Alla ni som har varit på Gamlestadstorget i Göteborg vet ju att man där inte ser skymten av någon kyrkogård. Men precis så är det att vara arkeolog, man har ena foten i dåtiden och den andra i nutiden. Spårvagnarna svischar förbi en i Gamlestaden medan man samtidigt står (en bit nedanför dagens marknivå) i Nya Lödöse på en kyrkogård från 1500-talet.

 

Förundersökning

Det första arkeologiska uppdraget 2014 består av en mindre förundersökning. En arkeologisk förundersökning går i regel ut på att avgränsa och bedöma karaktären på redan kända fornlämningar som finns på den yta som ska exploateras. Ibland finner man att de arkeologiska lämningarna är förstörda av tidigare omgrävningar eller byggnationer, och ibland hittar vi bevarade arkeologiska kulturlager. När man finner arkeologiska lämningar leder det förhoppningsvis till en slutundersökning vilket i stora drag kan beskrivas som en regelrätt utgrävning där man tar in och analyserar fynd, dokumenterar samt tar bort byggnadslämningar och kulturlager. Vid en förundersökning tar man sällan in fynd eller gräver ut lämningar. Istället mäter man in var det finns arkeologiska objekt och bedömer vilken typ av lämningar som finns på platsen för att sedan återkomma under slutundersökning. En förundersökning ger alltså en anvisning till hur stor slutundersökningen behöver bli.

Den två veckor långa förundersökningen som pågår i skrivande stund täcker en smal yta som löper längs med Kortedalabanan. Några smalare schakt öppnas med hjälp av vår grävmaskinist så att arkeologerna får ett "titthål" och kan undersöka vad som döljer sig under markytan. Hittills är det en blandad kompott – delar av ytan är förstörd från tidigare industribyggen medan andra delar bjuder på välbevarade arkeologiska lämningar. Det är framförallt fler gravar som har dykt upp, något som är föga förvånande då markytan som undersöks nu är en förlängning av den del av kyrkogården som vi grävde ut under 2013. 

 

Clara Alfsdotter

Osteolog och arkeolog

Publicerat:
13 mar 2014

Kategorier:
Arkeologi
Projekt

Taggar:
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer