Ett läderplagg ser åter dagens ljus

Det var en varm sommardag i juni, och i det stora vita tältet som täckte lämningarna av Nya Lödöses kyrka och kyrkogård rådde febril aktivitet.

Samtidigt som arkeologerna grävde fram och dokumenterade gravar i snabb takt, så fanns det också flera konservatorer ute i fält för att ta hand om den intakta likkista som hade hittats. När vi försiktigt rensat fram en grav där det fanns stora bitar bevarat läder, så var det därför inte så konstigt att detta först inte fick så mycket uppmärksamhet. Snart började vi misstänka att den gravlagda personen lagts till sista vilan i någon slags klädesplagg. Vi har inte hittat spår av de gravlagdas kläder i någon av de andra runt 500 gravarna som grävdes fram förra året. Därför är fyndet extra spännande.

 

Individen med läderplagget innan dess att den togs in till SVK som preparat. Foto: Jonathan Pye

I fält fick vi hålla nyfikenheten tillbaka, lädret kunde inte rensas fram ordentligt utan att riskera att förstöra de ömtåliga bitarna. Istället fick konservatorn plocka in hela graven som ett preparat.

På det stora tvättbordet i Studio Västsvensk Konserverings lokaler öppnades sedan preparatet för att, under mer kontrollerade former, friläggas från skelettdelar, jord och smuts.

Preparatet avtäcks på Studio Västsvensk Konsevering.

Här kommer en bild text

 Konservatorerna studerar fina detaljer på läderplagget

Lädret lyftes och lades i vatten för att försiktigt vecklas ut och avslöja sin form. Detaljer och sömmar blev tydliga, men varför är det bara två ärmar? Har bak- och framstycke varit tillverkade i textil som brutits ner i den sura jorden, har dessa delar aldrig funnits eller har man klippt isär klädesplagget för att lättare kunna klä den döde? Frågorna är många.

SVKs textilkonservator fortsätter arbetet att tyda sömmar och linjer och kommer inom kort kanske ge oss ett svar.

Ebba Philips, konservartor och Emma Maltin osteoarkeolog

Publicerat:
3 mar 2014

Kategorier:
Analys
Arkeologi
Fynd
Konservering
Osteologi
Projekt

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer