ICP-analyser av keramik från Nya Lödöse

Vid bearbetningen av keramikkärlen från utgrävningarna i Nya Lödöse har kronologi och proveniens prioriterats. Från vilka tider och vilka platser kommer kärlen?

Kronologin bygger på äldre material där vi vet när olika typer av keramik togs i och senare ur bruk. Vi vet när och hur man glaserade och brände sina kärl under de olika århundradena.

För att proveniensbestämma kärlen, eller snarare skärvorna, är det främst glasyrerna och godsfärgen som används som tolkningsunderlag. Tolkningarna är till stor del baserade på den enskilde arkeologens erfarenhet och trots att många klassifikationer blir samma kan de variera något. Som ett av de första materialen i Skandinavien utförs nu ICP-analyser av 50 skärvor från Nya Lödöse. Analysen utförs av Keramiska Studier i Höganäs.

Keramik i fält. Foto: Markus Andersson.

En ICP-analys (Inductively Coupled Plasma) är en kemisk analys där man får resultatet av 48 olika typer av grundämnen (spårämnen, sällsynta jordartsmetaller etc.). Skärvor med samma kemiska sammansättning har samma geografiska ursprung. Analysen syftar till att finna ett kemiskt fingeravtryck för varje skärva och sedan identifiera skärvor med identisk sammansättning. Därför krävs det referensmaterial från andra platser i Skandinavien, men även från platser i Danmark, Tyskland, Holland och Belgien där man producerade samma typ av keramik som påträffats i Nya Lödöse.

Foto: Markus Andersson.

Vi har i dagsläget redan gjort 20 analyser och kan se att många av våra klassifikationer är korrekta men även att några enstaka skärvor förvånar oss. Flertalet av de skärvor som vi valt ut har troligtvis tillverkats i eller kring Nya Lödöse på 1500- och 1600-talet, det finns även tydliga likheter med keramik från Holland men också med nordvästra Tyskland. Det verkar som att det finns flera keramikkärl som tillverkats någonstans mellan Hamburg och Schleswig.

Arbetet kommer att fortsätta under första halvåret av 2014 då vi ska slutföra analysen. Förhoppningsvis kan vi då också jämföra Nya Lödöse med andra städer och byar i västra Götaland.

Som framgår av klusteranalysen nedan bearbetas all data i ett statistiskt program och resultatet presenteras i diagramform. Skärvor av samma kemiska sammansättning grupperas lika i diagrammet medan de som är helt olika ligger långt ifrån varandra.

 

 

Torbjörn Brorsson

Arkeolog

Keramiska studier i Höganäs
http://www.keramiskastudier.se/

Publicerat:
24 feb 2014

Kategorier:
Analys
Fynd

Taggar:
Fynd
Lödöse

 

8 jun 2017

Arkeologi, Bebyggelse, Fynd, Föremål

Stadsgården i VA-schaktet

Nu under våren 2017 har vi undersökt en yta utmed Slakthusgatans södra sida. Orsaken var att nya VA-rör skulle läggas här. Efter att Nya Lödöse övergavs var ytan först odlingsmark, sedan låg Slakthusgatan här i 100 år. Detta gör att mycket få ingrepp gjorts här de senaste 390 åren och att stadslämningarna är ovanligt välbevarade. VA-schaktet undersöks i tre etapper.
Läs mer

28 feb 2017

Historia

Förhandstitt på utställningen Göteborgs födelse

Projektet Nya Lödöse fick en exklusiv förhandstitt på Göteborgs stadsmuseums nya basutställning om Nya Lödöse och Göteborgs födelse, här skvallrar vi lite om dess storslagenhet...
Läs mer

20 feb 2017

Bebyggelse, Kyrka och kyrkogård

Nya Lödöse kyrka byggs om

Olika delar av kyrkan och kyrkogården har undersökts i omgångar och även i år (2017) kommer en del att grävas. Samtidigt pågår arbetet med att analysera det som redan har undersökts, så att vi så småningom kan presentera en helhetsbild över kyrkoområdet i staden. De olika notiser som finns i arkiven är en viktig del av detta arbete.
Läs mer