Djurbensanalysen i full gång

De sista arkeologerna har lämnat Gamlestadstorget inför vintern, men när fältarbetet avslutats tar specialistanalyserna och rapportskrivandet vid.

Bakom kulisserna arbetas det just nu för fullt med att sammanställa den gångna säsongens resultat och ta hand om alla fynd som grävts fram.

I källaren på Naturhistoriska museet huserar för tillfället vi som tar hand om djurbensmaterialet. Här i Göteborg finns nämligen en av Sveriges allra främsta osteologiska referenssamlingar. Samlingen har byggts upp under lång tid, och består av djur som skeletterats i modern tid och där man säkert vet djurets art, ålder och kön. I det osteologiska analysarbetet jämför man de arkeologiska benfynden med hela ben i referenssamlingen, för att säkra kvaliteten i bedömingarna.

Leif jämför benbitar från Nya Lödöse med hela ben i referenssamlingen på Naturhistoriska museet.

 Referenssamlingen som finns på Naturhistoriska museet är omfattande, och utgör en ovärderlig resurs för osteologerna. De allra flesta arter som vi kan tänkas hitta i det arkeologiska materialet finns representerade. Dessutom finns flera djur av varje art, som visar individuell variation, och djur i olika åldersgrupper. Allt detta gör att vi har möjlighet att identifiera en mycket stor del av benmaterialet till art och i många fall också både bedöma djurets ålder då det slaktades och om det var en hanne eller hona.

En rad kranier, alla från svin, visar hur stor variation som ryms inom en och samma art.

I samlingen finns exempel på djur i olika åldersgrupper. Här syns kranium från en griskulting.

 I takt med att vi identifierar de olika benbitarna för vi in informationen i en stor databas. Vi väger och mäter vissa av benen, och sorterar materialet i olika påsar. Mängden information som finns inbyggd i benmaterialet är oändlig, och därför måste man begränsa vad som läggs in i databasen. Vi har i förväg formulerat ett antal frågeställningar som vi tycker är viktiga, och plockar sedan ut den information vi behöver för att besvara våra frågor. I framtiden kanske man vill ställa nya frågor, och det är därför det är så viktigt att fyndmaterialet sparas för morgondagens forskare.

Registrering av benbitarna i databasen.

 Ju längre vi kommer i analysarbetet, desto klarare blir bilden av djurhanteringen i Nya Lödöse. Samtidigt väcks hela tiden nya frågor. Snart hoppas vi kunna sammanställa vissa preliminära resultat att dela här på hemsidan.

Emma Maltin

Arkeolog och osteolog

Publicerat:
24 jan 2014

Kategorier:
Analys
Fynd
Osteologi

 

1 nov 2017

Förmedling, Projekt

Formgiven av

Lisa Larsson och Lena Troedson
Läs mer

18 okt 2017

Arkeologi, Projekt

Bakom Staden Nya Lödöse

Vilka är det som arbetar bakom logotypen Staden Nya Lödöse?
Läs mer

4 okt 2017

Arkeologi, Projekt

Projektledning

Vilka leder projektet Staden Nya Lödöse?
Läs mer