Djurbensanalysen i full gång

De sista arkeologerna har lämnat Gamlestadstorget inför vintern, men när fältarbetet avslutats tar specialistanalyserna och rapportskrivandet vid.

Bakom kulisserna arbetas det just nu för fullt med att sammanställa den gångna säsongens resultat och ta hand om alla fynd som grävts fram.

I källaren på Naturhistoriska museet huserar för tillfället vi som tar hand om djurbensmaterialet. Här i Göteborg finns nämligen en av Sveriges allra främsta osteologiska referenssamlingar. Samlingen har byggts upp under lång tid, och består av djur som skeletterats i modern tid och där man säkert vet djurets art, ålder och kön. I det osteologiska analysarbetet jämför man de arkeologiska benfynden med hela ben i referenssamlingen, för att säkra kvaliteten i bedömingarna.

Leif jämför benbitar från Nya Lödöse med hela ben i referenssamlingen på Naturhistoriska museet.

 Referenssamlingen som finns på Naturhistoriska museet är omfattande, och utgör en ovärderlig resurs för osteologerna. De allra flesta arter som vi kan tänkas hitta i det arkeologiska materialet finns representerade. Dessutom finns flera djur av varje art, som visar individuell variation, och djur i olika åldersgrupper. Allt detta gör att vi har möjlighet att identifiera en mycket stor del av benmaterialet till art och i många fall också både bedöma djurets ålder då det slaktades och om det var en hanne eller hona.

En rad kranier, alla från svin, visar hur stor variation som ryms inom en och samma art.

I samlingen finns exempel på djur i olika åldersgrupper. Här syns kranium från en griskulting.

 I takt med att vi identifierar de olika benbitarna för vi in informationen i en stor databas. Vi väger och mäter vissa av benen, och sorterar materialet i olika påsar. Mängden information som finns inbyggd i benmaterialet är oändlig, och därför måste man begränsa vad som läggs in i databasen. Vi har i förväg formulerat ett antal frågeställningar som vi tycker är viktiga, och plockar sedan ut den information vi behöver för att besvara våra frågor. I framtiden kanske man vill ställa nya frågor, och det är därför det är så viktigt att fyndmaterialet sparas för morgondagens forskare.

Registrering av benbitarna i databasen.

 Ju längre vi kommer i analysarbetet, desto klarare blir bilden av djurhanteringen i Nya Lödöse. Samtidigt väcks hela tiden nya frågor. Snart hoppas vi kunna sammanställa vissa preliminära resultat att dela här på hemsidan.

Emma Maltin

Arkeolog och osteolog

Publicerat:
24 jan 2014

Kategorier:
Analys
Fynd
Osteologi

16 nov 2018

Arkeologi, Förmedling, Projekt

Uppdragsarkeologins unika egenskaper

Arkeolog Ivonne Dutras bidrag till EAA konferensen 2018
Läs mer

31 okt 2018

Arkeologi, Förmedling, Historia, Kyrka och kyrkogård, Osteologi

Giftmordet i Nya Lödöse

Ett mord funnet i det historiska källorna...
Läs mer

27 okt 2018

Analys, Arkeologi, Osteologi

En ovanlig åkomma

Analys av en äldre kvinna från Nya Lödöse
Läs mer